Menu

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa v Sliači uskutočnilo vyhodnotenie celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, v ktorej mesto Svit obhájilo svoje minuloročné prvenstvo v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov. Okrem putovnej ceny a diplomu priniesli zástupcovia mesta - viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan Zima a koordinátorka projektu za mesto Svit Mgr. Mária Rušinová z vyhodnotenia výsledkov ako cenu za víťazstvo vo svojej kategórii červený mestský bicykel DEMA MADELINE STYLE.

Hráči FK Svit po víťaznom zápase 2:5 v Štrbe a prehre Šarišských Michalian s Ľuboticami nastúpili v nedeľu 05. júna 2016 na domácej pôde proti mužstvu z Vyšného Mirošova už ako víťazi IV. ligy skupiny Sever.

Mesto Svit v roku 2016 opäť prijalo výzvu zapojiť sa do tretieho ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ v rámci národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“ a po minulom roku obhájilo prvenstvo v celonárodnom meradle v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov.

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Je jedným z prostriedkov, ktorý zdokonaľuje deti po stránke fyziologickej, motorickej a kognitívnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Centrum voľného času vo Svite spolu s dobrovoľníkmi preto ako každoročne pripravilo pre deti materských škôl už 10. Svitskú olympiádu MŠ. Na Deň detí, 01. júna 2016, sa tak na školskom dvore materskej školy na ulici Mierovej stretlo približne 190 detí z troch svitských materských škôl.

V dňoch 26. - 29. mája 2016 hostilo mesto Svit športové podujatie svetového významu. Na rieke Poprad vo Svite sa v týchto dňoch uskutočnili XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), na ktorých sa zúčastnili reprezentanti 17 štátov celého sveta. Areál Koliby vo Svite tak patril počas uplynulého víkendu 17 najlepším národným tímom týchto krajín: Slovensko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Írsko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Moldavsko, Portugalsko a Chorvátsko.

Mladí hokejbalisti zo Svitu, pod vedením trénera Erika Kopkáša a vedúceho družstva Ladislava Kalasza, zvíťazili a získali zlaté medaily v Slovenskom pohári 2016 v kategórii U16 (šestnásťročných), ktorý sa konal 7. - 8. mája 2016 v Pruskom. Ďalší štart našich víťazov bude na open NITRAVA CUP 2016, obľúbenom mládežníckom hokejbalovom turnaji v Nitre, v termíne 10. - 12. júna 2016.

Slovenský pohár U16 výsledky

Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite a s podporou Mesta Svit organizuje  v dňoch 26. – 29. mája 2016 XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), ktoré sa budú konať na rieke Poprad vo Svite, pričom sa očakáva účasť  zástupcov približne 17 štátov z celého sveta. 

Už tradične si aj v tomto roku hasiči pripomenuli sviatok svojho patróna, sv. Floriána, uskutočnením viacerých podujatí, aby mohli čo najviac priblížiť verejnosti svoju činnosť. Jedným z takýchto podujatí v okrese Poprad bola aj súťaž hasičských družstiev "O putovný pohár primátora mesta Svit", ktorej  jubilejný dvadsiaty piaty ročník sa konal v prvú májovú nedeľu 01.05.2016.

Ďalšie články...