Menu

V sobotu 25. júna 2016 sa uskutočnil 10. ročník nohejbalového turnaja trojíc, ktorý sa konal v rámci podujatia Dní mesta Svit. Uskutočnil sa v priestoroch športového areálu Základnej školy na ulici Mierovej. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 12 družstiev. Štyri družstvá boli zo Svitu, 2 z nášho družobného mesta Česká Třebová a po jednom družstve z Jakubian, Veľkej Lomnice, Važca a Spišského Bystrého.

V športovom areáli mestskej časti Svitu – Pod Skalkou sa v utorok 14. júna 2016 konal už VI. ročník Okresných športových hier seniorov. Organizátorom hier bola ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Mgr. Miroslavom Jurčákom v spolupráci s OO Jednoty dôchodcov v Poprade.

Naši nedávni hokejbaloví víťazi Slovenského pohára z MHbK Lords Ball Svit U16 sa v dňoch 10. - 12. júna 2016 zúčastnili ďalšieho prestížneho hokejbalového turnaja Nitrava cup v Nitre. Tentokrát si svoje sily zmerali so súpermi súťažiacimi o triedu vyššie, v kategórii do 17 rokov.

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa v Sliači uskutočnilo vyhodnotenie celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, v ktorej mesto Svit obhájilo svoje minuloročné prvenstvo v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov. Okrem putovnej ceny a diplomu priniesli zástupcovia mesta - viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan Zima a koordinátorka projektu za mesto Svit Mgr. Mária Rušinová z vyhodnotenia výsledkov ako cenu za víťazstvo vo svojej kategórii červený mestský bicykel DEMA MADELINE STYLE.

Hráči FK Svit po víťaznom zápase 2:5 v Štrbe a prehre Šarišských Michalian s Ľuboticami nastúpili v nedeľu 05. júna 2016 na domácej pôde proti mužstvu z Vyšného Mirošova už ako víťazi IV. ligy skupiny Sever.

Mesto Svit v roku 2016 opäť prijalo výzvu zapojiť sa do tretieho ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ v rámci národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“ a po minulom roku obhájilo prvenstvo v celonárodnom meradle v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov.

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Je jedným z prostriedkov, ktorý zdokonaľuje deti po stránke fyziologickej, motorickej a kognitívnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Centrum voľného času vo Svite spolu s dobrovoľníkmi preto ako každoročne pripravilo pre deti materských škôl už 10. Svitskú olympiádu MŠ. Na Deň detí, 01. júna 2016, sa tak na školskom dvore materskej školy na ulici Mierovej stretlo približne 190 detí z troch svitských materských škôl.

V dňoch 26. - 29. mája 2016 hostilo mesto Svit športové podujatie svetového významu. Na rieke Poprad vo Svite sa v týchto dňoch uskutočnili XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), na ktorých sa zúčastnili reprezentanti 17 štátov celého sveta. Areál Koliby vo Svite tak patril počas uplynulého víkendu 17 najlepším národným tímom týchto krajín: Slovensko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Írsko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Moldavsko, Portugalsko a Chorvátsko.

Mladí hokejbalisti zo Svitu, pod vedením trénera Erika Kopkáša a vedúceho družstva Ladislava Kalasza, zvíťazili a získali zlaté medaily v Slovenskom pohári 2016 v kategórii U16 (šestnásťročných), ktorý sa konal 7. - 8. mája 2016 v Pruskom. Ďalší štart našich víťazov bude na open NITRAVA CUP 2016, obľúbenom mládežníckom hokejbalovom turnaji v Nitre, v termíne 10. - 12. júna 2016.

Slovenský pohár U16 výsledky

Ďalšie články...