Menu

Čaká nás program s oslavami počas Baťovho týždňa

Druhý septembrový týždeň sa bude vo Svite niesť v znamení osláv 120. výročia zakladateľa mesta Svit Jána Antonína Baťu a 80. výročia vzniku odborného vzdelávania vo Svite, ktoré by práve bez jeho zásluh v meste možno ani neexistovalo. Pri tejto príležitosti zorganizovalo mesto v spolupráci so Strednou odbornou školou pracovné raňajky s novinármi, ktoré sa konali v utorok 28. augusta 2018.

Hlavnými témami stretnutia s primátorom Miroslavom Škvarekom a riaditeľkou Strednej odbornej školy Evou Nebusovou bolo 80. výročie odborného vzdelávania vo Svite, udelenie čestného názvu Strednej odbornej škole Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 120. výročie narodenia J. A. Baťu – jeho život a vplyv nielen na rozvoj školstva vo Svite a program týždňa venovaného J. A. Baťovi.

Počiatky odborného školstva vo Svite siahajú až do roku 1939, kedy bolo na žiadosť firmy Baťa vydané Ministerstvom školstva a osvety v Bratislave povolenie na založenie Baťovej školy práce. Postupom času okrem školy zameranej na chemické a strojnícke odbory vzniklo aj textilné učilište a v 60. rokoch 20. storočia existovali v meste tri rôzne stredné školy – Stredná priemyselná škola, Stredné odborné učilište chemické a Stredné odborné učilište textilné. „Asi riadením osudu sa tieto školy v roku 2005 znova zlúčili do jednej, Združenej strednej školy a v roku 2008 škola v zmysle zákona zmenila názov na Stredná odborná škola,“ objasnila Eva Nebusová. Jej snom vždy bolo, aby bola škola pokračovateľkou Baťových tradícií a aby niesla čestný názov s jeho menom, pretože Jan Antonín Baťa neodmysliteľne patrí k mestu Svit. „Žiadosť o udelenie čestného názvu sme podali už v roku 2016, vtedy nám ale bola zamietnutá, čo bol pre nás šok,“ doplnila. Vzdať sa však nechceli a rozhodli sa s podporou mesta bojovať ďalej. „Zamietnutie nebolo problémom komisie ministerstva školstva, pretože oni sa vtedy riadili stanoviskom Krajského školského úradu, v ktorom boli poskytnuté neaktuálne výsledky školy z roku 2013, ktoré absolútne nepoukazovali na stav, ktorý v škole v čase rozhodovania bol. Po podaní novej žiadosti mali k dispozícii aktuálne výsledky inšpekcií, na základe ktorých čestný názov škole tento rok ministerstvo udelilo,“ uviedol Miroslav Škvarek. „Za mesto môžem uviesť, že sme veľmi pyšní na Strednú odbornú školu, ktorá sa v pozitívnom smere pohla k duálnemu vzdelávaniu a má perspektívu. Sporadicky sa zúčastňujem akcií, ktoré škola usporadúva a je skvelé vidieť nadšenie tých detí, ktoré svoju riaditeľku milujú,“ dodal. Nakoľko škola si do 31. 8. 2018 musela vybrať prívlastok, od 1. septembra sa k názvu pridá slovo polytechnická. „Tento prívlastok sme vybrali aj z toho dôvodu, že na škole sa vyučujú všetky odbory, ktoré súvisia s Baťom a ktoré do mesta priniesol práve on, ako napríklad chémiu, tlačový priemysel, polygrafia, podnikanie, doprava, manažment a marketing,“ uviedla Nebusová.

Na prípravách Baťovho týždňa, ktorý začne v pondelok 10. septembra, sa podieľa najmä Stredná odborná škola v spolupráci s mestom, ale aj členovia Klubu absolventov Baťovej školy a Basketbalový klub Iskra Svit. Stredoškoláci pripravujú na 10. a 11. septembra zaujímavé workshopy a prednášky, na ktorých je srdečne vítaná aj široká verejnosť. Pondelok, 10. september sa bude niesť v duchu životného príbehu, diela a práce Jána Antonína Baťu. Utorok, 11. september bude venovaný Baťovmu systému vzdelávania a životu študentov vo vtedajšej Baťovej škole práce. Na ten si prídu zaspomínať aj jej absolventi. Streda, 12. september bude najmä o interaktívnej hre, v ktorej budú môcť žiaci využiť poznatky, ktoré získali počas predošlých dní. Pripravované aktivity budú prebiehať každý deň od 10.45 h v priestoroch strednej školy.

Oslavy vyvrcholia 13. septembra v Dome kultúry, kde sa o 14.00 h uskutoční slávnostná akadémia pod názvom „My a dedičstvo J. A. Baťu“. Stredná odborná škola zažije historický okamih, nakoľko jej bude slávnostné udelený nový čestný názov. Ten získala po dlhotrvajúcich náročných úkonoch na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň bol škole pridelený aj prívlastok „polytechnická“. Po novom bude teda od 1. septembra 2018 oficiálny názov „Stredná odborná škola polytechnická“ a od 13. 9. 2018, po oficiálnom udelení čestného názvu„Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu“. Tejto výnimočnej udalosti sa zúčastní aj čestný hosť- vnuk Jána Antonína Baťu, žijúci v Spojených štátoch amerických John Nash Baťa s manželkou.

Program slávnostnej akadémie pripravujú pedagógovia a študenti strednej školy. Pôjde o scénické pásmo o živote a prínose J. A. Baťu pre mesto či vzdelávanie vo vyjadreniach pamätníkov, bývalých riaditeľov školy či samotných absolventov Baťovej školy práce.

Akadémiu si nenechajú ujsť ani ostatní členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce, ktorí sa presne 13. septembra v dopoludňajších hodinách stretnú pod vedením jeho predsedu Vladimíra Vlhu, na svojej 25. výročnej členskej schôdzi.

Záver týždňa od štvrtka do nedele (13. –15. septembra) bude už tradične patriť každoročnému medzinárodnému basketbalovému turnaju, v ktorom sa bude súťažiť o Baťov pohár.