Menu

Podtatranskí Alexandrovci sa predstavili v Knurówe

Poľské mesto Knurów je partnerským mestom mesta Svit viac než osemnásť rokov. Vďaka dlhodobým výborným vzťahom a priateľstvám medzi mestami sa na základe požiadavky Jozefa Dluhého, bývalého náčelníka Mestskej polície vo Svite, podarilo dohodnúť termín s predstaviteľmi mesta Knurów za účelom dohodnutia termínu koncertu Podtatranských Alexandrovcov.

Jozef Dluhý spolu s Alexandrom Tokárom a Jozefom Kalakajom sa tak stretli so zástupcami mesta Knurów – Piotrom Surowkom, zástupcom kultúry Krzysztofom Stryczekom a dohodli termín vystúpenia na festivale rodiny v Knurowie – Szczyglowicach, aj v kostole v Knurówe v dňoch 18. a 19. augusta. Súbor zožal za svoje vystúpenie u poľských priateľov úspech, k čomu prispelo aj to, že popri našich slovenských piesňach nevynechal ani poľské ľudové či cirkevné piesne. Najväčším ocenením pre Podtatranských Alexnadrovcov bol potlesk v stoji všetkých divákov po poľskej verzii piesne Hej sokoly.

Družobnému mestu Knurów patrí poďakovanie za prijatie a úspechy a veríme, že vystúpenia Podtatranských Alexandrovcov budú pokračovať aj v ostatných partnerských mestách za podpory zástupcov mesta aj v budúcnosti.


Text a foto: Jozef Kalakaj