Menu

Blíži sa jesenné upratovanie

Počas septembra sa v meste uskutoční nielen pouličný zber papiera, ale v rámci jesenného upratovania budú v uliciach postupne rozostavené veľkoobjemové kontajnery slúžiace na zber objemného, resp. nadrozmerného odpadu, ktorý kvôli rozmerom nie je možné umiestniť do odpadových nádob.

V rámci pouližného výkupu papiera si môžete nazbierané množstvo papiera vymeniť za hygienické potreby:

 • 6 kg papiera = 1 ks toaletný papier
 • 15 kg papiera = 1 bal. kuchynské utierky
 • 1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek

Približný časový rozpis zberu papiera:

 • 17.9.2018
  • ul. SNP, ul. Sládkovičova, ul. Hviezdoslavova, ul. Fr. Kráľa, ul. Jesenského, ul. I. Krasku, ul. Štúrova č. 94 a pri štadióne, ul. Štefánikova
 • 19.9.2018
  • ul. Kpt. Nálepku, ul. Mierová
 • 21.9.2018
  • ul. Jilemnického, Mladosť, ul. Kukučínova, ul. Záhradná, ul. Nová
 • 24.9.2018
  • ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. 9. mája
 • 26.9.2018
  • mestská časť Pod Skalkou

O presných dátumoch a časoch pouličného výkupu papiera budete informovaní letákom, na ktorom budú uvedené potrebné informácie vrátane času pristavenia zberového auta. 

Veľkoobjemové kontajnery v rámci jesenného upratovania budú rozmiestnené na týchto miestach:

 • 24. - 30.9.2018
  • sídlisko "A" - BABA
  • Ul. Kpt. Nálepku - bývalý motorest
  • bytovky pri dielni BP - Križiak
  • Ul. Mierová - potraviny Milk Agro
 • 1. - 7.10.2018
  • Ul. Hviezdoslavova - bývalý Daňový úrad
  • Ul. Jesenského - sklenárstvo
  • Ul. Mierová - Potraviny Sintra - Lukáč
  • Ul. Štefánikova - budova polície
 • 8. - 14.10.2018
  • Pod Skalkou - veľký podjazd
  • Pod Skalkou - malý podjazd
  • Pod Skalkou - potraviny Jednota
  • Pod Skalkou - ul. Horská /hore/

ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV:

- len objemový, nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, či koberce, dvere, zárubne a podobne

ČO NEPATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV:

- odpad zo záhrad, odpad obsahujúci škodliviny (napr. farby, riedidlá), elektroodpad a ostatný odpad ako sú napríklad opotrebované pneumatiky, šatstvo či kartónové krabice

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad, resp. biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, pretože tým dochádza zbytočne k jeho znehodnoteniu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu z ich podnikateľskej činnosti!