Menu

Centrum voľného času ponúka tento rok aj novinky

Centrum voľného času vo Svite je školské zariadenie, ktoré sa venuje mimoškolskej činnosti pre deti a dospelých vo veku od 5 do 30 rokov. Každoročne ponúka rôzne záujmové útvary a krúžky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Venuje sa záujmovým útvarom v priebehu celého školského roka, príležitostným aktivitám a neformálnemu vzdelávaniu.

Aj tento rok vám prináša rôzne záujmové útvary, na ktoré sa môžete prihlásiť:

Športové záujmové útvary:

 • BASKETBAL
 • FUTBAL
 • GYMNASTIKA -prípravka
 • LUKOSTREĽBA
 • ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
 • PLÁVANIE(pre rôzne vekové kategórie)
 • HOKEJBAL
 • TENIS
 • JUDO
 • RYBÁRSKY


Jazykové záujmové útvary:

 • Hraj sa s nemčinou v MŠ
 • Nemčina pre ZŠ
 • Nemčina pre dospelých
 • Anglický jazyk v MŠ

Kultúrno – umelecké záujmové útvary:

 • Farbičky- čarbičky v MŠ
 • Kreško – kreatívny školák
 • Mládežnícky parlament
 • Bubenícky - brazílske bubny a perkusie (dospelí do 30 rokov)

Pracovno – technické záujmové útvary:

 • PLASTIKOVÍ MODELÁRI
 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 • ELEKTROTECHNICKÝ 

Príležitostné neformálne aktivity:

 • Detské centrum "Gombíček" - ponúka mamičkám s deťmi (na MD) rôzne tvorivé aktivity, podľa vlastného výber, je tu aj možnosť cvičenia rodičov spolu s malým dieťaťom (pod odborným vedením v telocvični CVČ)

NOVINKY

 • Gymnastika pre staršie deti
 • Mladý filatelista (výmena a zber poštových známok)
 • Dámsky klub – prepojenie generácií a spoločné tvorenie mám, starých mám, detí a vnúčat
 • Turisticko – orientačný záujmový útvar
 • Tvorivý čitateľ (klub tvorivého čítania a písania, pre 1. a 2. stupeň ZŠ)

Ponuka na záujmové útvary v školskom roku 2018/2019, aj prihlášky do CVČ budú umiestnené od 3.9.2018 v MŠ a ZŠ vo Svite, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v kancelárii CVČ v priestoroch Mestského úradu vo Svite.

Príslušné dokumenty budú zverejnené aj na stránke CVČ Svit – www.cvc.svit.sk 

Bližšie informácie na tel. čísle 052/77 56 164, 052/78 75 133, 0905 511 980

Tešíme sa na váš záujem o činnosti v Centre voľného času vo Svite.

 

Foto: ilustračné