Menu

Komunálne voľby sa blížia, poznáme už aj mená kandidátov

Komunálne voľby sa budú v mestách a obciach na Slovensku konať 10. novembra 2018, avšak miestne volebné komisie začali pracovať už tento mesiac. Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky museli byť vytvorené do 11. septembra a prvykrát zasadať do 18. septembra 2018, aby preskúmali kandidátne listiny.

Mestská volebná komisia vo Svite zasadala v pondelok 17. septembra 2018 v priestoroch Mestského úradu. Mestská volebná komisia musí mať minimálne 5 členov a pokiaľ sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje primátor mesta. Traja členovia komisie tak boli delegovaní stranami, ktoré podávali kanidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva a aby sa mohlo uskutočniť prvé zasadnutie komisie, primátor musel v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva vymenovať ďalších dvoch členov.

Členovia mestskej volebnej komisie:

  • Denisa Chudjaková (predseda)
  • Mária Heldáková (podpredseda)
  • Ladislav Havlík
  • Ing. Jozef Ferenčák
  • Ing. Ján Hutník

Úlohou komisie na jej prvom zasadnutí bolo po vyžrebovaní predsedu a podpredsedu komisie preskúmanie podaných kandidátnych listín, a to najmä či spĺňajú všetky zákonom predpísané náležitosti. Nakoľko komisia nezistila žiadne závažné pochybenia a nebol vylúčený žiadny z kandidátov, následne zaregistrovala kandidátne listiny kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, aj na primátora.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Svit

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Svite

 

Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt.