Menu

Sociálni a komunitní pracovníci sa vo Svite zaoberali témami orientovanými na potreby detí

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad v spolupráci s mestom Svit zorganizovali v utorok 25. septembra druhé tohtoročné stretnutie sociálnych a komunitných pracovníkov okresu Poprad a Levoča. Pozvaných účastníkov privítali a koordinačné stretnutie otvorili primátor mesta Svit Miroslav Škvarek spolu s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade Veronikou Mlynárovou.

Sieťovanie inštitúcie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a samosprávy prináša viac výhod, ako je najmä vzájomná edukácia, výmena potrebných informácií, zlepšenie systému sociálnej práce, ale aj budovanie vzájomných vzťahov čoho výsledkom majú byť lepšie poskytované služby občanom. Nakoľko začal školský rok, dnešné témy boli orientované pre potreby detí:

  • poskytovanie prídavku na dieťa
  • poskytovanie príspevku na nezaopatrené dieťa k dávke v hmotnej núdzi
  • práca s ohrozenými rodinami
  • návykové látky a teenageri
  • život rodiny so zdravotne ťažko postihnutným dieťaťom
  • ochrana detí pred násilím