Menu

Mesto pokračuje s odstraňovaním vrakov áut z ulíc a verejných priestranstiev

Mesto Svit v spolupráci s firmou TATRY SOS POPRAD postupne odstraňuje z ulíc a parkovísk mesta Svit nepojazdné autá - vraky. V priebehu 9. októbra došlo k odstráneniu vraku na ul. Štefánikovej /viď foto/.

Každý držiteľ motorového vozidla by mal vedieť, že vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky prevádzkovania vozidiel z dôvodu zlého technického stavu je zakázané dlhodobo odstaviť na verejnom priestranstve, parkovisku alebo pozemnej komunikácii. MsP Svit pravidelne vykonáva monitoring vozidiel, ktoré zaberajú parkovacie miesta. V tomto nastolenom trende bude Mestská polícia Svit pokračovať aj naďalej, aby nedochádzalo k ohrozeniu životného prostredia, resp. aby nebol narúšaný estetický vzhľad mesta.