Menu

Na verejných priestranstvách bude platiť zákaz alkoholu, školy sa dočkajú nových odborných učební

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, či projekty zamerané na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v meste a rekonštrukcia telocvične – to boli témy, ktoré rezonovali na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27. septembra. Mestskí poslanci sa však venovali aj financovaniu opatrovateľskej služby či zmene územného plánu mesta.

V meste sa opakovane riešia problémy s požívaním alkoholických nápojov mladistvými a inými rizikovými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva (napr. bezdomovci) na verejných priestranstvách. Väčšinou tým dochádza k rušeniu nočného kľudu, výtržníctvu a iným priestupkom ako aj obťažovaniu ostatných obyvateľov mesta. Keďže medzi základné kompetencie mesta patrí aj starostlivosť o zdravie občanov a vytváranie zdravých podmienok pre život, poslanci aj z dôvodu ochrany verejného poriadku schválili predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Svit. Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje aj výnimky z tohto zákazu a tie sa týkajú predovšetkým verejných kultúrnych, športových akcií ako aj prevádzok a exteriérových sedení nachádzajúcich sa v častiach mesta, kde je vydaný zákaz požívania alkoholických nápojov. V prípade porušenia ustanovení nariadenia je možné uložiť pokutu vo výške 33 eur.


V školách pribudnú odborné učebne, zrekonštruuje sa aj telocvičňa

„V júni boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obe základné školy. Výška príspevku pre Spojenú školu Mierová je vo výške viac než 142 tisíc eur, pre Základnú školu na ulici Komenského je to necelých 82 tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky sú samozrejme o niečo vyššie, preto je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkovej sumy,“ uviedol primátor mesta Miroslav Škvarek. Poslanci tak schválili rozpočtové opatrenia na spolufinancovanie týchto projektov týkajúcich sa najmä stavebných úprav v odborných učebniach, dielňach, jazykovej učebni, či učebni chémie.

V rámci výzvy Ministerstva školstva bolo mesto Svit úspešné aj s projektom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy Mierová. Celková schválená suma je približne 131 tisíc eur. Projekt je zameraný na rekonštrukciu ústredného kúrenia, hygienických zariadení a tiež rekonštrukciu strešnej konštrukcie výmenou izolačných vrstiev a krytiny. Vzhľadom na úspešnosť mesta v tejto výzve je tiež potrebné spolufinancovanie projektu, čo poslanci schválili prostredníctvom predloženého rozpočtového opatrenia.

 

Foto: ilustračné