Menu

Mestský úrad sa po takmer troch rokoch vybavovania dočká zateplenia

Budova mestského úradu dostane po skoro trojročnom procese vybavovania žiadosti nový plášť. Finančné prostriedky na uskutočnenie stavebných prác boli mestu poskytnuté z nenávratného finančného príspevku (NFP) poskytovaného Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s 5% spolufinancovaním mesta Svit schválenou poslancami mestského zastupiteľstva. Mestu sa tak podarí splniť aj požiadavku Európskej únie na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.

Zmluva o NFP bola podpísaná už 29. marca 2017 a viac než rok prebiehalo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Predmetné finančné prostriedky sú v rámci daného projektu viazané na určitý účel - v tomto prípade ide o zateplenie verejných budov, z čoho vyplýva, že tieto schválené finančné prostriedky, ktoré mesto získalo, je možné použiť len na predmetný projekt, ktorého sa žiadosť o finančne prostriedky týkala. Stavenisko pre stavbu „Zateplenie budovy vo Svite – zníženie energetickej náročnosti“ bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi stavby po júnovej kontrole dokumentácie až 28. septembra 2018, nakoľko od polovice apríla do polovice septembra nebolo možné začať so stavebnými prácami z dôvodu hniezdenia chránených živočíchov v zmysle stavebného povolenia.

S rovnakou žiadosťou sa o NFP uchádzala aj Stredná odborná škola, ktorá bola tiež úspešná, takže podobne ako v prípade budovy mestského úradu sa následne bude postupovať aj pri zatepľovaní budovy školy.

V prvom rade bude z dôvodu zlepšenia tepelno – technických vlastností budovy prebiehať výmena okien za moderné izolačné plastové okná a nový plášť budovy bude z tepelno – izolačného materiálu s povrchovou úpravou imitácie režného tehlového muriva, čím bude zachovaný pôvodný "baťovský" architektonický vzhľad budovy. Okrem zateplenia vonkajších plôch bude prevedená aj tepelná izolácia stropov na najnižšom a najvyššom podlaží (suterén a 2 poschodie). Taktiež sa uvažuje o vybudovaní rampy pre bezbariérový prístup imobilných návštevníkov.