Menu

Darcovia krvi zo Svitu si prevzali ocenenia

Na Mestskom úrade v Poprade sa v stredu 28. novembra 2018 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní bezpríspevkovým mnohonásobným darcom krvi z podtatranského regiónu. Na slávnostnom oceňovaní sa okrem darcov z popradského a kežmarského okresu zúčastnili aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Národnej transfúznej stanice SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých pochádzajú pozvaní oceňovaní.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Krásne ocenenie humánnosti a šľachetnosti si tento rok prevzalo aj 26 obyvateľov mesta Svit.

Bronzovou Janského plaketou boli ocenení Janka Beňová, Ing. Eduard Bobrík, Michal Ďurček, Štefan Lesný, Mgr. Mára Maličká, Ing. Milan Maličký, Marek Pristáš, Andrej Ševčík a Richard Žoldák.

Striebornú Janského plaketu získali Ján Bučina, Martin Černák, Peter Černický, Boris Ilavský, Ivanka Jínová, Miroslav Kozák, PhDr. Andrea Križanová, Branislav Maličký, Emília Matošová, Ing. Ľudmila Matúšová, Mgr. Peter Mikuš a Dana Zajacová.

Zlatá Janského plaketa našla svoje miesto v rukách štyroch sympatických pánov, Šimona Kacviňára, Pavla Kuruca, Jaroslava Majera a Petra Škurku. Vzácnu diamantovú Janského plaketu si prevzal Ján Popadič za viac než 80 odberov krvi.

Mesto Svit srdečne gratuluje a ďakuje všetkým oceneným občanom za ich šľachetnosť, nezištnú pomoc a obetavosť, vďaka ktorým sa z nich stávajú hrdinovia pomáhajúci zachraňovať ľudské životy.