Menu

Mikulášska kvapka 2018

Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala už tradičná Mikulášska kvapka krvi.

V čase medzi 8.00 a 11.00 h sa pre darovanie vzácnej tekutiny odhodlalo 28 darcov, z ktorých však mohlo nakoniec darovať krv len 18, avšak všetkým patrí srdečná vďaka. Rovnako ďakujeme zástupcom Národnej transfúznej služby a Miestnemu spolku Slovenského Červeného Kríža vo Svite, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia.