Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit III. časť

III. časť

„Svit obsadili Nemci. Ilegálna činnosť príslušníkov odboja pokračuje pod vedením Netíka, Brondáša a Hataša, ktorí viedli podzemné hnutie už od roku 1939. Rozširovali letáky a organizovali ďalšie buňky, ktoré boli potom odberateľmi časopisu Svitanie, ktorý vydávala popradská organizácia. Boli poriadané zbierky v prospech perzekvovaných a stávkujúcich baníkov, príspevky na bojový fond podzemného hnutia, celkovo asi 200 000,- Kčs, ktoré boli odvedené jednak vo forme výrobkov – tovaru, jednak ako liečivá, obuv a aj v hotových peniazoch“.

Činnosť bola bohatá a plodná, skupina nadviazala styky s ďalšími pracovníkmi podzemného hnutia Derzevickým a Ertlom. Nadviazali tiež spojenie s okolitými dedinami Lučivnou, Mengusovcami, Batizovcami a aj priamo s Ústredím v Bratislave.

Na východnom Slovensku medzi Sabinovom a Bardejovom v Čergovských horách v dedinke Ľvov žil brat svitského obyvateľa Dančáka, od ktorého sa skupina dozvedela, že sa tam nachádza partizánsky odriad Rokosovského. Mladí Sviťania Dančák a Paprčka tam cestovali. Vzali so sebou rôzne liečivá a určitý obnos peňazí a kontaktovali skupinu ruských partizánov. Bolo zistené, že odriad nutne potrebuje predovšetkým odev, obuv a rôzny tech. materiál. Paprčka materiál zaobstaral v Palúdzke a Lipt. Sv. Mikuláši u tamojších firiem Žuffa, Kello, Nahalka, ktorí vlastnili tamojšie koželužne. Nakúpený materiál vrátane el. batérií, zápaliek, cigariet a špeciálnych máp osobne s Lenartom odovzdali partizánom. Neskôr boli požiadaní, aby im obstarali lekára a lek. potreby. Dvaja lekári sa prihlásili dobrovoľne.

„Je potrebné aspoň v krátkosti spomenúť propagačnú činnosť, ktorú vyvíjala svitská organizácia. V továrni na cyklostilovom stroji tlačili sa letáky, ktoré boli rozširované v ďalšom okruhu Svitu. Svitskí pracovníci takto boli v spojení na všetky strany, ba cez zamestnancov továrne, ktorí chodili na služobné cesty do zahraničia, aj so zahraničím.“

Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľa

Pokračovanie v IV. časti