Menu

Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit I. časť

I. časť

Rok 1944

„Obrancovia Svitu museli sa stiahnuť do hôr, lebo od Popradu postupovali Nemci na pancierových autách a puškou proti pancieru nebolo možné bojovať, hoci odhodlanie bolo veľké. Možno povedať, že príchodom Nemcov ilegálna činnosť nijako neochabla, ba zväčšila sa odchodom bojovníkov do hôr.“

Ku ilegálnej činnosti vo Svite

„Od prevratových rokov politických udalostí v roku 1939, ktoré ľud chápal ako nespravodlivosť spáchanú na národe, ktorá raz musí pominúť, aj obyvatelia Svitu pripravovali sa na tvrdé zúčtovanie, o ktorom verili, že musí prísť. Verní členovia národa organizovaní v Komunistickej strane vypracovali plán ilegálnej činnosti. Vedúcim činiteľom vo Svite bol Rudolf Netík, robotník v strojárňach závodu so spolupracovníkmi závodu bratmi Hatašovcami, Lenartom, Ertlom, Paprčkom, Krišandom, bratmi Džopakovcami, Ondrovičom, Dančákom a inými.“

Slovenské národné povstanie

„Dňa 27. augusta 1944 boli dané do rúk pracujúcich zbrane, ilegálna činnosť prestala a začal sa otvorený boj – Slovenské národné povstanie.

Vo Svite bola vyhlásená všeobecná mobilizácia mužov do 50 rokov. Zatiaľ čo Nemci štukami odstreľovali a bombardovali blízke letište, na verejnom zhromaždení pod lesom povzbudzoval Dr. Linczényi všetkých do boja. Velenie nad posádkou vo Svite prevzal npor. Hurta, zamestnanec podniku, ktorý práve došiel od partizánov z L. Mikuláša. Trvanie tejto posádky, ako aj organizovanie stráží a otvoreného odporu bolo veľmi krátke, lebo povstalci pred nemeckou presilou museli ustúpiť do hôr. Odchádzali však s odhodlaním biť Nemcov až do konečnej porážky.“

Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľa