Menu

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281 - 288 zák.č. 513/1991Zb. Obch.zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2017. Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry ako reštaurácia a kaviareň.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže [pdf 63kB]
Návrh nájomnej zmluvy [pdf 70kB]