Menu

Zmena dopravného značenia na ceste I/18 vo Svite

Na ceste I/18 vo Svite sa mení dopravné značenie. V určitých úsekoch cesty dôjde v najbližších dňoch na základe osadenia dopravných značiek v intraviláne mesta k zmene najvyššej povolenej rýchlosti z 50 km/h na 70 km/h.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Poprade, na základe vlastných skúseností pri výkone dohľadu nad cestnou premávkou a zmene dopravného značenia na ceste I/18 navrhol Okresnému úradu Prešov zmenu a umiestnenie nového dopraveného značenia v meste Svit. Okresný úrad Prešov návrhu Okresného dopravného inšpektorátu vyhovel a určil podmienky na ďalšiu realizáciu dopravného značenia a v meste to bude vyzerať nasledovne:

  • najvyššia povolená rýchlosť "70" bude v smere z Popradu až po križovatku cesty I/18 s miestnou komunikáciou Hviezdoslavova a naopak (viď obrázok),
  • najvyššia povolená rýchlosť "70" bude v smere od Žiliny po hornú bránu pri Chemosvite a naopak (viď obrázok)

Vzhľadom k týmto skutočnostiam prosíme nielen vodičov, ale najmä chodcov o zvýšenú pozornosť v uvedených úsekoch cesty.