Menu

Mesto Svit sa stalo novým sídlom Správy TANAP-u

Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá od roku 2000 sídlila v prenajatých priestoroch v Tatranskej Štrbe, sa v týchto dňoch sťahuje do Svitu.

Súčasná Správa Tatranského národného parku bola zriadená Ministerstvom životného prostredia  SR v marci 1996. Po dvadsiatich rokoch svojej existencie získala vlastné priestory v našom meste, a to v zrekonštruovanej budove bývalého Daňového úradu na ulici Kpt. Nálepku, ktorú získala ako nadbytočný majetok Finančnej správy SR.

„Veľmi sa teším z toho, že do nášho mesta pribudne táto dôležitá štátna inštitúcia. Význam národných parkov, ochrany prírody a s tým súvisiacich otázok je v dnešnej ‚pretechnizovanej‘ dobe čoraz väčší. Tak, ako sa Správa TANAP-u stará o náš najvzácnejší prírodný poklad, my sa budeme na oplátku starať o to, aby sa pracovníci Správy TANAP-u u nás cítili ako doma,“ poznamenal primátor Svitu Miroslav Škvarek.

Správa TANAP-u je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny. Je súčasťou organizácie – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, patriacej do rezortu ministerstva životného prostredia.

Predmetom činnosti Správy TANAP-u je najmä ochrana prírody a krajiny na území v jej pôsobnosti, starostlivosť o ekosystémy, ale aj príprava odborných stanovísk pre vydávanie súhlasov, vyjadrení, záväzných posudkov alebo výnimiek orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dozorná činnosť podľa platnej legislatívy, ekologická výchova a environmentálne vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov národného parku.

Rozhoduje tiež o výrube drevín, o územnom plánovaní a prípadne aj pri určení podmienok pri organizovaní športových podujatí.

Územie TANAP sa rozprestiera na ploche Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Zaberá rozlohu viac ako 73000 hektárov s ochranným pásmom vyše 30 700 hektárov.

 

Zdroj: TASR, spravatanap.sk