Menu

Mesto opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo mesto Svit ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Patrí  medzi 30 percent miest, ktoré vyšli z hodnotenia pozitívne.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vykonalo hodnotenie zamerané na slovenské obce a mestá. Týmto hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, prešlo 2.926 slovenských obcí a miest, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja.

Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytne NIS SR štátnym inštitúciám, ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.