Menu

SVIT.kom tento rok so zmenami - bude aj súťaž o najlepší guláš

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tretí ročník dvojdňového komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý však tento rok so sebou prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je zmenený termín komunitného festivalu, tentokrát bude spojený s podujatím Dni mesta Svit, a tak sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2017.

Piatok 23. jún 2017 bude v Dome kultúry venovaný konferencii na tému bezpečného využívania internetu s dôrazom najmä na mladých ľudí a potrebu využívania kritického myslenia pri spracovaní informácií, ktoré sa k nám prostredníctvom internetu dostávajú. Účastníci sa budú zaoberať aj aktuálnym problémom súčasnosti, ktorým sú extrémistické prejavy, preto aj hlavným cieľom je realizácia aktivít v oblasti bezpečného používania internetu a vhodného správania v online prostredí.

Sobota 24. jún 2017 bude do neskorých poobedňajších hodín patriť komunitnému festivalu a návštevníci budú mať takto opäť možnosť prehliadky činností miestnych komunít. Pripravujeme bohatý kultúrny program, workshopy a súťaže pre rôzne vekové kategórie. Na svoje si počas tohto dňa prídu aj milovníci dobrého jedla a kvalitných nápojov. Svoj priestor na prezentáciu nájdu nielen remeselníci a producenti poctivých potravín, ale aj zástupcovia komunít z nášho mesta a jeho blízkeho okolia.

Cieľom festivalu vo Svite je dať komunitám pôsobiacim na území mesta Svit a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú ich členov. Mesto Svit sa stotožňuje s koncepciou mapovania a napĺňania potrieb komunít pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.

Bližšie informácie a podrobný program festivalu postupne zverejníme na webovej stránke mesta Svit www.svit.sk, na stránke komunitného festivalu www.svitkom.sk a na facebookovom profile SVIT.kom.

V rámci podujatia SVIT.kom sme pre Vás tento rok pripravili aj novinku! V sobotu 24. júna 2017 sa bude vo Svite súťažiť vo varení gulášu! Od 10.00 hod. bude na priestranstve pri Dome kultúry vo Svite prebiehať 0. ročník súťaže vo varení gulášu „SVITSKÁ VAREŠKA“. Prihlásiť sa môžete aj vy! Propozície a prihlášku nájdete nižšie. Tešíme sa na Vás!

Propozície 0. ročníka súťaže vo varení gulášu