Menu

Oslava jubilantov 28.6.2017

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak sme nezabudli ani na našich seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov.

Slávnosť otvorila Beáta Blaščáková básňou a po slávnostnom príhovore primátora Miroslava Škvareka nasledovalo slávnostné prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy. O celkovú príjemnú atmosféru sa postarali žiaci a učitelia SZUŠ Fantázia svojim umeleckým prejavom. V neformálnej pohode si potom seniori pospomínali na časy svojej mladosti a vyjadrili svoje názory na súčasnú situáciu života vo Svite. Za všetkých jubilantov svoje poďakovanie vyjadril Ján Perinaj a všetci sa v dobrej nálade, s úsmevom na tvári vrátili domov. Do ďalších rokov Vám ešte želáme pevné zdravíčko a veľa radostných chvíľ!