Menu

Seniori si vo Svite opäť zašportovali

Vo Svite sa začiatkom júna konal už siedmy ročník Okresných športových hier seniorov. Organizátorom hier bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Miroslavom Jurčákom v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Poprade na čele s predsedom Jánom Surmíkom.

Hry sa konali za prítomnosti primátora mesta Svit Miroslava Škvareka, predstaviteľov mesta a vzácnych hostí. O kvalitnú rozcvičku sa postarala Dáša Krišandová. Seniori si zmerali sily v piatich disciplínach. Zúčastniť sa mohli hodu granátom na cieľ, kopu na malú futbalovú bránku, hodu na basketbalový kôš, hodu krúžkom na kolík a behu na 40 metrov. Aj vďaka mestu Svit boli najúspešnejší seniori odmenení medailami, diplomami, účastníckym odznakom a vecnými cenami.

DP


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestská Polícia oznamy