Menu

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

  • 2-izbový byt č. 10 (holobyt) s príslušenstvom v byt. dome na ul. Jilemnického vo Svite, súp. č. 838, vchod č. 37, 1. posch., podlahová plocha bytu 47,52 m2 + loggie; vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku; byt obsahuje kuchynský kút s obývacou izbou, izbu, chodbu, kúpeľňu, WC, komoru a 2 loggie. Minimálna kúpna cena 39 168 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie: 052/78 75 128; 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20.10.2017 do 12.00 h.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2017 [pdf 83B]

Vzor kúpnej zmluvy [pdf 47kB]