Menu

Občania Svitu budú mať lacnejšie teplo. Variabilná zložka klesla až o 20%

Za prítomnosti primátora Miroslava Škvareka podpísali riaditeľka Bytového podniku Svit Dana Meriačová a riaditeľ spoločnosti Chemosvit Energochem Peter Ferjanček novú zmluvu o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Vďaka nej sú ceny oproti predošlému obdobiu nižšie, keďže jej variabilná zložka klesla až o dvadsať percent.

Nová zmluva o centrálnej dodávke tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovú a komunálnu sféru mesta Svit pre rok 2018 bola podpísaná v piatok 16. februára. Zmluva nadväzuje na predošlú spoluprácu mesta a Energochemu ako dodávateľa tepla. Pri podpise zmluvy bol aj predseda predstavenstva spoločnosti Energochem Vladimír Balog a nový prednosta mestského úradu Juraj Peťko.

„Podpis zmluvy s Bytovým podnikom Svit je pre našu spoločnosť predovšetkým záväzkom dodať ho všetkým našim odberateľom v očakávanom objeme, nepretržite, včas, ale hlavne za ekonomicky prijateľných podmienok,“ uviedol Peter Ferjanček. „Občanov určite poteší, že pokles variabilnej fakturačnej zložky ceny tepla na rok 2018 predstavuje približne dvadsať percent,“ doplnil primátor Miroslav Škvarek.

„Tento trend držíme vďaka zvyšovaniu energetickej efektívnosti celého nášho systému centrálneho zásobovania teplom už viacero rokov,“ konštatoval Vladimír Balog. Spolupráca medzi mestom Svit a Energochemom sa rozvíja aj v oblasti rekonštrukcií mestských tepelných rozvodov. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo odpredaj primárnych tepelných rozvodov aj na Štefánikovej ulici a na sídlisku „A“ s cieľom ich následnej rekonštrukcie. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce pred realizáciou samotnej rekonštrukcie.

 

Na centrálny zdroj tepla pripoja ďalšie bytovky

„Centrálne zásobovanie je považované za najekologickejší, najefektívnejší a cenovo najprijateľnejší spôsob zásobovania teplom,“ povedala na margo podpisu zmluvy Dana Meriačová.

„Vďaka svojej jednoduchosti a bezpečnosti predstavuje pre vlastníkov a nájomníkov bytov záruku pohodlia. Bytové domy a nebytové priestory napojené na systém centrálneho zásobovania teplom majú záruku absolútnej bezpečnosti a kvalitnej dodávky tepla. V tomto roku sa v našom meste realizuje príprava pripojenia do centrálneho zásobovania teplom dvoch nájomných bytoviek na Ulici kpt. Nálepku a na Ulici SNP,“ informovala riaditeľka Bytového podniku.

„Významným faktorom poskytovania komplexnej služby pre obyvateľov pri dodávke tepla je ústretovosť a komunikácia medzi oboma zmluvnými stranami,“ dodala Dana Meriačová na margo podpisu novej zmluvy.

Teplo je dopravované vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc. Tie neprodukujú ani dym, ani prach, ani zápach teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre konečných odberateľov a ani pre životné prostredie. Chemosvit Energochem má nainštalované prvky, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia. V zmysle platnej legislatívy sú prísne stanovené hodnoty emisných limitov a ich dodržiavanie je pravidelne kontrolované.