Menu

Metská polícia si posvieti na nezodpovedných psíčkarov

V uplynulom období zaznamenala Mestská polícia Svit viacero podnetov a sťažností zo strany občanov na nedodržiavanie povinností majiteľov psov. Tieto podnety a sťažnosti sa týkali najmä nedodržania povinnosti držať psa na vôdzke, znečistenia verejného priestranstva alebo voľne potulujúcich sa psov na území mesta.

Mestská polícia preto informuje občanov mesta Svit, že v súčasnosti prebieha na území mesta mimoriadna akcia zameraná na kontrolu dodržiavania povinností držiteľov psov podľa zákona č. 282/2002 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svit č. 6/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste.

Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo, verejne prístupné miesta (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky, a pod.) výkalmi a nepoškodzoval zeleň, kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia verejného priestranstva, verejne prístupného miesta je držiteľ psa povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Každý pes musí nosiť na obojku identifikačnú známku. Môžete popremýšľať aj o trvalom označení svojho psa pomocou miniatúrneho mikročipu, ktorý sa implantuje pod kožu, alebo pomocou čísla vytetovaného vnútri ucha.

Mestská polícia môže tomu, kto poruší zákon o niektorých podmienkach držania psov, udeliť blokovú pokutu až do výšky 33 €. Pokuty za nedodržanie zákona môže udeliť aj obec, a to až do výšky 165 €.

Mestská polícia Svit v záujme ochrany života a zdravia neodporúča približovať sa k opusteným a túlavým psom.

V prípade potreby odporúča Mestská polícia kontaktovať NON STOP linku 0905 636 715.