Menu

Nový závesný systém ochráni interiér a poslúži najmä na výstavy

V budove pošty na poschodí sa nachádza miestnosť, v ktorej sa často konajú rôzne podujatia. Na jar či jeseň je to detská burza oblečenia, schôdze domových dôverníkov, ale počas roka má aj kultúrne a umelecké využitie, pretože organizácie, komunity či školy pôsobiace v meste ju využívajú na usporadúvanie výstav či vernisáží, pričom často dochádzalo k poškodzovaniu interiéru miestnosti. Rovnaký systém už nejaké obdobie úspešne funguje aj v priestoroch Mestskej knižnice.

Práve z tohto vzišla potreba upraviť miestnosť tak, aby bola prakticky využiteľná pre potreby všetkých. Koncom marca bol v týchto priestoroch namontovaný závesný systém. Bude slúžiť najmä počas kultúrnych akcií - výstav na jednoduché zavesenie vystavovaných obrazov, ale aj na komerčné účely počas prenájmu priestorov k vystavovaniu reklamných prospektov, pútačov a plagátov. Je to variabilný systém na elegantné vešanie obrazov, ktorý je určený pre uchytenie lišty na stenu. Lišta je pripevnená na stenu a ľahkým posunom zavesených laniek osadených v lištách sa môžu vyrobiť rôznorodé obrazové dekorácie interiéru. Celý závesný systém je takmer neviditeľný - lišty sú biele a z estetického hľadiska ich na bielej stene takmer nevidno a silónové lanká sú tiež voľným skoro neviditeľné.  Montážou tohto systému sa zamedzí hlavne ničeniu interiéru - omietok z dôvodu osadzovania obrazov a plagátov na klince a hmoždinky.