Menu

S teplejším počasím zavítal do mesta stavebný ruch, koncom roka by mali byť k dispozícii nové byty

Na budove starého internátu bývalej strednej priemyselnej chemickej školy sa opäť začal stavebný ruch a pri rekonštrukcii na 84 bytovú nájomnú jednotku došlo k zásadnému posunu. V priebehu minulého roka bola mestským zastupiteľstvom schválená žiadosť o poskytnutie prostriedkov na odkúpenie nájomnej bytovky, pričom mesto má aj podpísanú Zmluvu na dotačnú zložku odkupu so Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Stavebné práce začali intenzívne pokračovať po tom, ako sa vyriešili otázky odkúpenia bytového domu. Na stavbe sú vykonané búracie práce, ktoré pozostávali z likvidácie starých okien, demolácie vnútorných deliacich priečok z betónových prefabrikátov a rezania otvorov do stien. Následne došlo k demontáži azbestového obkladu telocvične, ktorá prešla asanáciou, aby mohli byť vybudované nové parkovacie miesta. Nebezpečný obklad – azbest, bol zlikvidovaný odbornou organizáciou a suť bude po separácii odvezená na zhodnotenie, resp. na skládku. Po vybúraní okenných rámov bolo potrebné zmenšiť otvory pre nové okná, dobudovať parapety a vyrezané otvory v nosných múroch podoprieť oceľovými konštrukčnými prvkami. Na jednotlivých podlažiach boli osadené nové okná, okná s balkónovými dverami a murujú sa nové deliace priečky. V celom objekte boli tiež zdemontované výplne dverných otvorov, povlakové podlahy a rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácia. V súčasnosti sa vykonávajú aj práce na nových rozvodoch vody, elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredného kúrenia v jednotlivých bytoch. Na stavbe bola tiež prevedená nová strešná krytina, vrátane zateplenia strechy a zo severnej a západnej časti objektu sa začali práce na jeho zateplení. V rámci stavebných prác došlo aj k zbúraniu spojovacej chodby medzi samotnou rekonštruovanou budovou a susedným objektom bývalej jedálne.

Predpokladaný termín ukončenia stavby je jeseň 2018. V prípade ak nedôjde k neočakávaným komplikáciám, mesto by koncom roka začalo s prideľovaním nájomných bytov.

Bývalý internát však nie je vo Svite jediným miestom, kde momentálne vidieť stavebný ruch. Pri futbalovom štadióne začína vyrastať polyfunkčná bytovka, ktorej stavbu realizuje súkromný investor. Ide o bytový dom, ktorý sa skladá z piatich nadzemných podlaží, pričom priestory na prízemí budú určené na služby a obchodné činnosti. Súčasťou stavby je aj realizácia priľahlých priestorov na ktorých vzniknú nové parkovacie miesta a zeleň. Celý priestor vstupu do lokality štadiónu bude vynovený a esteticky doladený.