Menu

Krásny deň plný radosti pre všetky deti

Prvý júnový deň je každoročne venovaný všetkým deťom na celom svete. Pripomína nám hlavne to, že aj deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto myšlienku plnenia radosti deťom práve 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom svete.

História vzniku Medzinárodného dňa detí siaha až do roku 1925, kedy sa v Ženeve uskutočnila Svetová konferencia pre blaho detí. Na tejto konferencii schválili zástupcovia 54 krajín deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii sa viaceré vlády vo svojich krajinách rozhodli, že zavedú deň, aby deťom urobili radosť a súčasne poukázali na ich problémy. Tento deň pripadol vo väčšine štátov, nie však vo všetkých, na prvého júna a oslavuje sa vo viac ako 20 štátoch celého sveta. Na Slovensku a v niektorých bývalých štátoch sovietskeho bloku sa slávi od roku 1952.

Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii zo 17. septembra 2012 vyhlásilo 1. jún aj za Svetový deň rodičov s tým, aby sa zdôraznila úloha rodičov na celom svete.

Vedenie mesta Svit praje všetkým deťom pri tejto príležitosti len to najlepšie, aby boli stále malými slniečkami svojich rodičov, robili im radosť a aby im z tváričiek nikdy nemizol úsmev, ktorým vedia roztopiť ľady. A rodičom všetkých detí prajeme, aby im neprestávali dávať lásku, lebo deti sú to najcennejšie, čo si rodičia mohli priať a nie je nič krajšie ako prejaviť svojim deťom city a dať im najavo, že znamenajú pre svojich rodičov to najdôležitejšie na svete.

Mesto Svit a Centrum voľného času Vás týmto zároveň pozývajú v sobotu 2. júna 2018 o 9.30 hod. na Deň detskej radosti do areálu Koliby vo Svite, kde na Vás čaká maratón hier, súťaží a zábavy. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v Iskra Aréne.

Môžete sa tešiť na

  • Dorotku z Fidorkova
  • deti z MŠ, ZŠ Komenského a SZUŠ Fantázia, SŠ Mierová a ZUŠ 
  • rozprávkovú cestu so siedmymi trpaslíkmi
  • ukážka činnosti hasičov
  • prehliadku vojenských uniforiem a súťaže vojenskej zdatnosti s VHK Tiger
  • tvorivé dielničky
  • maľovanie na tvár
  • basketbal
  • plastikových modelárov
  • súťaž v maľovaní na chodník 

Od 11.00 hod. bude po meste premávať VLÁČIK MAGURÁČIK.

Nebude chýbať občerstvenie disco hudba, detské atrakcie a dobrá zábava!