Menu

Siedmaci si opäť vyskúšali úlohu mestských poslancov

Vedenie mesta Svit pokračuje v dohode s vedením základných škôl vo Svite a v rámci hodín občianskej výchovy žiaci siedmych ročníkov postupne navštevujú priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť žiakov konfrontovať informácie o samospráve a jej fungovaní, ktoré získali z vyučovacieho procesu so skutočnosťou, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy.

Priestory Mestského úradu vo Svite navštívili 6. júna 2018 žiaci siedmeho ročníka zo Spojenej školy na ulici Mierovej. Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek privítal siedmakov v sprievode ich učiteľa a previedol ich priestormi Mestského úradu, kanceláriami primátora, prednostu MsÚ a nevynechal ani miestnosť, v ktorej sa každý mesiac konajú zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde školáci prakticky v laviciach poslancov podávali návrhy a schvaľovali uznesenia. Modelovala sa činnosť mestského zastupiteľstva, aby žiaci videli ako vlastne prebieha a na akom princípe funguje.

Primátor oboznámil žiakov s históriou mesta a jeho vzniku vo svojej kancelárii. Školáci sa od prednostu Mestského úradu Juraja Peťka dozvedeli napríklad aj to, akú úlohu plní mestský úrad a ako pracujú jeho zamestnanci. Žiaci sa zaujímali aj o to, z čoho pozostáva práca primátora alebo aké partnerské mestá spolupracujú s mestom Svit. Niektorí žiaci využili aj možnosť vyskúšať si insígnie primátora, ktoré sú používané pri slávnostných príležitostiach. V diskusii rezonovali zo strany siedmakov najmä otázky týkajúce sa ďalších zámerov mesta v športovej oblasti a aktivitách mesta pre mladých ľudí.