Menu

Vyskúšali už vaši psí miláčikovia ekologické toalety?

Mesto Svit sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a verejnej zelene, rozhodlo riešiť dlhodobý problém so psími exkrementami osadením ekologických psích toaliet. Tieto boli na území mesta Svit osadené pozdĺž severného brehu rieky Poprad a taktiež pozdĺž hlavnej cesty I/18 prechádzajúcej cez mesto.

Ide o hygienické zariadenia na venčenie psov, ktoré ekologicky a efektívne riešia likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách. Priťahujú psy a aktívne podporujú ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Táto zložka, špeciálne pripravená odborníkmi a založená na čisto prírodnej báze, so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória.

Majiteľ psa musí spolupracovať

Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby v ekologickej stanici, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ psa po príchode k ekologickej toalete umožní psovi prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice. Následne pes sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému ekologickej stanice vykoná potrebu. Potom je vhodné psa pochváliť, prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ekologickej stanici vytvoril návyk. Následne majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom koši upevnenom na stĺpe ekologickej toalety. Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou zložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizované. Filtračný systém bude pravidelne monitorovaný a servisovaný.

 

Titulné foto: ilustračné/ecodogtoilet.com