Menu

Svit opäť technologicky pokročí, rýchlejší internet bude dostupný pre ďalšie oblasti

V letných mesiacoch sa v meste uskutočnia práce na uloženie optických káblov. Prostredníctvom nich  bude možné v ďalších lokalitách mesta používať rýchlejší a kvalitnejší internet. Z mestskej pokladnice na to však nepôjde ani euro. Práce spoločne financujú mobilní operátori.

Táto investícia umožní optické pripojenie pre bytové domy na území nášho mesta, konkrétne na uliciach Mierová, Štúrova, Štefánikova, 9. mája, Kukučínova, Záhradná, Kpt. Nálepku, Jilemnického, Okružná a Priečna. Taktiež sa umožní optické pripojenie pre základné školy, materské školy, polyfunkčné objekty a iné objekty v záujmovom území. 

Celková dĺžka navrhovanej trasy uložených optických káblov predstavuje cca 10 100 m.

Vedenie mesta po rokovaniach požiadalo, aby k optickej sieti spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. svoju optiku uložila aj spoločnosť SLOVAK TELEKOM, a.s. Dôvodom tejto požiadavky bolo, aby v budúcnosti nedošlo k opätovným výkopovým prácam.

Ukončenie prác je termínované do 31.08.2018.