Menu

Spojenie škôl potvrdzuje vysokú kvalitu

Spojená škola Mierová 134 Svit, ktorú tvorí základná škola, základná umelecká škola, školský klub detí a školská jedáleň vznikla 1. septembra 2017. Je však príkladom toho, ako sa dá spoločne napredovať.

 Uplynulý školský rok bol nielen pre vedenie a pedagógov, ale aj žiakov výnimočný a prelomový. Porozprávali o ňom riaditeľka Elena Berezovskijová a zástupca ZUŠ Peter Čapó.

Škola v novom spojení vykročila vpred s odhodlaním, že spoločnými silami dokáže viac. „V septembri som mala česť privítať kolegov organizačnej zložky základnej i umeleckej školy. Od začiatku sme hľadali smer spoločnej práce, jej prieniky, ale i cestu vzájomného porozumenia, profesionálnej a ľudskej spolupráce. Odkrývali sme talenty detí vo vedomostnej, športovej a prvýkrát aj umeleckej oblasti,“ zhodnotila v úvode Elena Berezovskijová.

 

Vzdelávajú pod jednou strechou

Nový školský rok priniesol pozitívne zmeny. „Profilovanie nového pedagogického zboru, vybavenie tried, kvalitná pedagogická práca i žiacky potenciál – to sú len niektoré faktory, ktoré sa zapísali do nového fungovania školy,“ vysvetlila riaditeľka. „Pedagogický zbor základnej a umeleckej školy je vysoko odborne vzdelaný. To je ďalší faktor úspešného a kvalitného vzdelávania. Pedagógovia, ktorí tu vyučujú, sú nielen kvalifikovanými učiteľmi, ale aj súčasťou profesionálnych telies ako aktívni a koncertní hráči. Priebeh školského roka bol náročnejší, ale s pocitom dobre vykonanej práce sa nám o to ľahšie končí,“ pokračovala.

Symbióza povinného vzdelávania v základnej škole a umelecké formovanie vytvára akúsi komplexnosť. Dôležitým faktorom je však aj technické zázemie. „Všetci pedagógovia školy rozbehli aktívnu spoluprácu už v septembri. Pomáhame si nielen odborne, ale aj ľudsky,“ skonštatovala riaditeľka. „Filozofia a fakt spojenia dvoch škôl prináša so sebou mnohé plusy. Žiaci po skončení vyučovania v základnej škole pokračujú v školskom klube a následne v umeleckej škole. Nemusia opúšťať priestory budovy. Poskytujeme im určitý komfort,“ doplnil ďalšie praktické pozitíva zástupca riaditeľky ZUŠ Peter Čapó.

Veľký kus práce urobili aj v oblasti materiálneho a technického vybavenia. „Učebne umeleckej školy sme sa už v prvých mesiacoch snažili vybaviť tak, aby spĺňali podmienky, ktoré určuje a predpisuje štátny vzdelávací program. Vytvorili sme kvalitné pracovné prostredie pre učiteľov i žiakov. Sme pripravení aj naďalej rozvíjať školu po odbornej, umeleckej, technickej, ale hlavne ľudskej stránke,“ dodal Peter Čapó.

 

Výsledky prichádzajú už po prvom roku

ZUŠ v uplynulom školskom roku uskutočnila 31 verejných produkcií na rôznych podujatiach. Zúčastnili sa  desiatich umeleckých súťaží, z ktorých si odnášali významné umiestnenia. „Prvé mesiace neboli jednoduché. Museli sme nastaviť a vylepšiť fungovanie pedagógov, žiakov a motivovať ich k účasti na umeleckých aj odborných súťažiach. Naše spoločné výsledky však prichádzajú už po prvom roku fungovania,“ povedala riaditeľka.

Nároky na študentov sú veľké, ale poctivá práca sa vypláca. Výsledky Testovania 9-2018 dopadli nad očakávania. V rámci škôl okresu Poprad obsadili 2. miesto a 7. miesto v celkovom umiestnení škôl popradského okresu v umeleckých a vedomostných súťažiach, ktoré organizuje IUVENTA a CVČ Poprad. „Taktiež sme dosiahli úspechy na krajských kolách dejepisnej, fyzikálnej i matematickej olympiády. Keď k tomu prirátame výsledky umeleckej školy, myslím si, že môžeme byť spokojní,“ dodala.

 

Pomáhajú a chystajú novinky

Veľkým prínosom bolo zriadenie exteriérovej učebne, v ktorej sa počas teplých dní vyučuje. „Postupne pribudne pocitový i náučný chodník a bylinková záhrada. Tu mi nedá nepoďakovať rodičovskému združeniu, pánovi Harvanovi a Občianskemu združeniu Rozpuk. Chalani nás naštartovali a sú nám nápomocní,“ prezradila riaditeľka s tým, že ju veľmi teší i pomoc bývalých žiakov.

Spojená škola spolupracuje aj  s Centrom sociálnych služieb v Batizovciach. „Klientom centra posielame na Vianoce pozdravy, ale ich aj navštevujeme. Spolupráca je vzájomná,“ uviedla Berezovskijová.  „Spoluprácu hodnotíme ako veľmi pekný a vzájomne ústretový krok s vďakou, že si môžeme pomáhať a obohacovať sa,“ dodal zástupca riaditeľky ZUŠ.

Vedenie školy pripravuje novinky aj v ZUŠ, na ktoré sa žiaci môžu tešiť v nasledujúcom školskom roku. „Pribudne tanečná sála. Jedna učebňa bude slúžiť len tanečnému odboru v popoludňajších hodinách. Dopoludnia tu bude relaxačná miestnosť. Tanečný, hudobný aj výtvarný odbor bude pod jednou strechou. V umeleckej oblasti otvárame okrem súčasných aj nové študijné zamerania,“ uzavrel Peter Čapó.

 

Text: D. Pacigová, foto archív SŠ Mierová