Menu

V. časť

Po všetkých týchto udalostiach bolo vo Svite len veľmi málo ľudí, lebo rodiny pred prechodom fronty vysťahovali sa do okolitých dedín, niektoré s nábytkom. Slobodní obyvatelia odchádzali ku svojim rodinám alebo tiež do blízkych dedín. Keď bola utekajúcou nemeckou armádou rozrušená aj železničná trať a blížila sa streľba, zostalo v závode a obci len veľmi málo ľudí.

V januári bola za prítomnosti primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka a predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Ing. Vladimíra Baloga podpísaná zmluva na rok 2016 o dodávke tepla. Zmluvu podpísali riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka Bytového podniku Svit, s.r.o.  Ing. Dana Meriačová.

„Mier a  život je veľmi krehký dar, ktorý si treba strážiť so všetkou úctou a zodpovednosťou. Je potrebné si neustále pripomínať, že slobodu a život si treba zaslúžiť a národ, ktorý si tieto atribúty neváži, si ich nezaslúži.“ Aj tieto slová zazneli z úst primátora mesta Ing.Miroslava Škvareka na pietnom akte kladenia vencov k 71.výročiu oslobodenia nášho mesta.

Kytice vencov položili k Pamätníku padlým okrem Mesta Svit aj zástupcovia spoločností Chemosvit,a.s.,  Tatrasvit Svit- Socks,a.s. a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite. Nechýbal pozdrav spevokolu Senior a báseň V.Reisela v podaní Emílie Nedzelovej .Celému aktu dali dôstojný priebeh muzikanti Dychovej hudby Sviťanka , člen Historického vojenského klubu Tiger Karol Floriančič  a prítomní hostia. Potešujúce je, že hold padlým prišli vzdať aj tí najmladší – žiaci našich škôl.

IV. časť

„Hneď po vypuknutí otvoreného boja vo Svite utvoril sa Revolučný národný výbor, ktorého predsedom sa stal Dr. Ľudovít Linczényi, vychovávateľ na Baťovej škole práce. Prvým podpredsedom Ján Vraniak, druhým Ladislav Neuman, tajomníkom Martin Slivka, členovia: Ján Gregor, Ján Lepík, Ing. Viliam Ríša, Ján Málik, Jozef Bendža, Ján Brondoš, Karol Varga, Pavol Švok, Ján Andraško, Vojtech Grenčík, Jozef Janarčin.

Spoločnosť LIDL vyhlasuje súťaž v rámci projektu Ihrisko Žihadielko, ktorý je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí. V roku 2016 plánuje postaviť 10 detských ihrísk  v mestách po celom Slovensku na základe výsledkov online hlasovania. Mestá, sú rozdelené do piatich kategórií podľa počtu obyvateľov. Svit patrí do kategórie s počtom obyvateľov do 9 999.

Pomôžte svojim hlasom každý deň mestu Svit získať možnosť postavenia takéhoto ihriska vo Svite.

Hlasujte tu: https://zihadielko.lidl.sk/

III. časť

„Svit obsadili Nemci. Ilegálna činnosť príslušníkov odboja pokračuje pod vedením Netíka, Brondáša a Hataša, ktorí viedli podzemné hnutie už od roku 1939. Rozširovali letáky a organizovali ďalšie buňky, ktoré boli potom odberateľmi časopisu Svitanie, ktorý vydávala popradská organizácia. Boli poriadané zbierky v prospech perzekvovaných a stávkujúcich baníkov, príspevky na bojový fond podzemného hnutia, celkovo asi 200 000,- Kčs, ktoré boli odvedené jednak vo forme výrobkov – tovaru, jednak ako liečivá, obuv a aj v hotových peniazoch“.

Ďalšie články...