Menu

Prvý júnový deň je každoročne venovaný všetkým deťom na celom svete. Pripomína nám hlavne to, že aj deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto myšlienku plnenia radosti deťom práve 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom svete.

V rámci hodín občianskej výchovy sa vedenie základných škôl vo Svite dohodlo s vedením mesta Svit, že žiaci siedmych ročníkov budú tento rok postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite.  Účelom týchto stretnutí je možnosť  konfrontovať informácie o samosprávach a ich fungovaní získané z vyučovacieho procesu, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy.

Vo štvrtok 19. mája sa v Brne uskutočnila v poradí už druhá česko-slovenská konferencia pod názvom „Čo prináša výskum pre rozvoj udržateľnej mobility v mestách“, ktorú organizovala sieť miest CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. v spolupráci s Centrom dopravného výskumu, v.v.i. 

Študentka druhého ročníka Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade Nela Gloríková sa v dňoch 21. – 23. apríla zúčastnila na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov (International Young Inventors Project Olympiad – IYIPO) v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi. Rodáčka zo Svitu sa na tomto svetovom podujatí predstavila prácou „Populačná dynamika a etológia vodnára potočného (Cinclus cinclus L.) na rieke Poprad v územiach s antropogénnym vplyvom“, za ktorú získala striebornú medailu. Nelinej účasti na medzinárodnej súťaži predchádzalo víťazstvo v celoštátnom kole biologickej olympiády v projektovej časti B-kategórie. 

Druhá májová nedeľa patrí už tradične všetkým mamám. Klub seniorov Bôrik Svit – Pod Skalka usporiadal v piatok 13. mája 2016 pri príležitosti Dňa matiek v Dome kultúry Svit – Pod Skalka slávnostné posedenie.

V nedeľu 15. mája 2016 sa uskutočnil akt slávnostného kladenia vencov pri príležitosti 140. výročia narodenia Tomáša Baťu (*03.04.1876 - †12.07.1932), na ktorého organizácii sa podieľalo Mesto Svit spolu s Klubom Absolventov Baťovej školy práce.

Žiaci 7. B na ZŠ Komenského vo Svite zavítali v utorok 10. mája 2016 do priestorov kancelárie primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka. V rámci hodiny občianskej výchovy tak mali možnosť zoznámiť sa v praktickej rovine nielen s vedením mesta a jeho zámermi, ale aj s tým ako celý mechanizmus samosprávy mesta a mestského úradu vlastne funguje.

Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho miláčika, pričom väčšina ľudí uprednostňuje z domácich zvierat psov. Inak tomu nie je ani v našom meste. Chov psov však nepredstavuje len príjemný a zábavný koníček, ale vyžaduje aj určitú zodpovednosť za správanie psa či jeho vplyv na okolie a s tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev.

8. máj je podľa kalendára štátnym sviatkom pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Mesto Svit si toto výročie pripomenulo v predvečer 06. mája pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku padlých vo Svite, ktorý spolu s Mestom Svit zorganizovala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kytice vencov položili k Pamätníku padlých zástupcovia mesta, zástupcovia svitských firiem a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite.

Dánska spoločnosť Nissens otvorila v utorok 3. mája 2016 svoju novú prevádzku v priemyselnom areáli Chemosvitu. Nový závod uviedli do života symbolickým prestrihnutím pásky majiteľ firmy Knud Nissen, riaditeľ Chemosvitu Ing. Ján Olekšák, primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek a predseda predstavenstva Finchemu Ing. Michal Ľach.

Mesto Svit v dňoch 29.04. – 01.05.2016 zorganizovalo už druhý ročník unikátneho kultúrneho podujatia s názvom „SVIT.kom – komunitný život v Európe“. SVIT.kom je jedinečným trojdňovým festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce, pričom tento ročník festivalu mal oproti minulému roku medzinárodný rozmer. V rámci programu podujatia sme vo Svite privítali takmer 60 zástupcov našich partnerských miest z Českej Třebovej (ČR) a Knurówa (PL), ktoré sa do projektu Európa pre občanov zapojili spolu s mestom Svit.

Ďalšie články...