Menu

Ing. Miroslav Škvarek: "Uplynulý rok bol zameraný na dôkladnú analýzu zadefinovania potrieb zmien, ktoré v konečnom meradle prinesú výsledný efekt vytvorenia podmienok pre rozvoj mesta. Ak by sme dnes, po vyše roku mali zhodnotiť, kam sme sa dostali v realizácii a príprave vyššie uvedených zámerov, musím konštatovať, že sa urobilo veľa dobrej práce.

V. časť

Po všetkých týchto udalostiach bolo vo Svite len veľmi málo ľudí, lebo rodiny pred prechodom fronty vysťahovali sa do okolitých dedín, niektoré s nábytkom. Slobodní obyvatelia odchádzali ku svojim rodinám alebo tiež do blízkych dedín. Keď bola utekajúcou nemeckou armádou rozrušená aj železničná trať a blížila sa streľba, zostalo v závode a obci len veľmi málo ľudí.

V januári bola za prítomnosti primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka a predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Ing. Vladimíra Baloga podpísaná zmluva na rok 2016 o dodávke tepla. Zmluvu podpísali riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka Bytového podniku Svit, s.r.o.  Ing. Dana Meriačová.

„Mier a  život je veľmi krehký dar, ktorý si treba strážiť so všetkou úctou a zodpovednosťou. Je potrebné si neustále pripomínať, že slobodu a život si treba zaslúžiť a národ, ktorý si tieto atribúty neváži, si ich nezaslúži.“ Aj tieto slová zazneli z úst primátora mesta Ing.Miroslava Škvareka na pietnom akte kladenia vencov k 71.výročiu oslobodenia nášho mesta.

Kytice vencov položili k Pamätníku padlým okrem Mesta Svit aj zástupcovia spoločností Chemosvit,a.s.,  Tatrasvit Svit- Socks,a.s. a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite. Nechýbal pozdrav spevokolu Senior a báseň V.Reisela v podaní Emílie Nedzelovej .Celému aktu dali dôstojný priebeh muzikanti Dychovej hudby Sviťanka , člen Historického vojenského klubu Tiger Karol Floriančič  a prítomní hostia. Potešujúce je, že hold padlým prišli vzdať aj tí najmladší – žiaci našich škôl.

IV. časť

„Hneď po vypuknutí otvoreného boja vo Svite utvoril sa Revolučný národný výbor, ktorého predsedom sa stal Dr. Ľudovít Linczényi, vychovávateľ na Baťovej škole práce. Prvým podpredsedom Ján Vraniak, druhým Ladislav Neuman, tajomníkom Martin Slivka, členovia: Ján Gregor, Ján Lepík, Ing. Viliam Ríša, Ján Málik, Jozef Bendža, Ján Brondoš, Karol Varga, Pavol Švok, Ján Andraško, Vojtech Grenčík, Jozef Janarčin.

Ďalšie články...