Menu

Spoločnosť LIDL vyhlasuje súťaž v rámci projektu Ihrisko Žihadielko, ktorý je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí. V roku 2016 plánuje postaviť 10 detských ihrísk  v mestách po celom Slovensku na základe výsledkov online hlasovania. Mestá, sú rozdelené do piatich kategórií podľa počtu obyvateľov. Svit patrí do kategórie s počtom obyvateľov do 9 999.

Pomôžte svojim hlasom každý deň mestu Svit získať možnosť postavenia takéhoto ihriska vo Svite.

Hlasujte tu: https://zihadielko.lidl.sk/

III. časť

„Svit obsadili Nemci. Ilegálna činnosť príslušníkov odboja pokračuje pod vedením Netíka, Brondáša a Hataša, ktorí viedli podzemné hnutie už od roku 1939. Rozširovali letáky a organizovali ďalšie buňky, ktoré boli potom odberateľmi časopisu Svitanie, ktorý vydávala popradská organizácia. Boli poriadané zbierky v prospech perzekvovaných a stávkujúcich baníkov, príspevky na bojový fond podzemného hnutia, celkovo asi 200 000,- Kčs, ktoré boli odvedené jednak vo forme výrobkov – tovaru, jednak ako liečivá, obuv a aj v hotových peniazoch“.

Nízke vonkajšie teploty nechali túto zimu na seba dlho čakať a ich nestálosť tiež nepriala priaznivcom zimných športov. Počasie sa však v posledných dňoch opäť trochu umúdrilo a klziská v meste Svit sa opäť tešia návšteve korčuliarov.

V sobotu 23. januára 2016 odštartujú vo Svite pri Kolibe prestížne preteky SVIT WNTER SPARTAN SPRINT. Toto rozsiahle podujatie priláka do mesta početné zástupy z radov divákov a pretekárov a vyžiada si aj zvýšený nápor na organizáciu dopravy, ktorú zabezpečí Mestská polícia mesta Svit a Dobrovoľný hasičský zbor spolu s dobrovoľníkmi.

II. časť

Organizujeme CPO

„Vojnová doba vynútila si aj v zázemí organizovanie protilietadlovej obrany a táto povinnosť došla aj do Svitu. Dňom 11. septembra 1942 začína sa v podniku i kolónii organizovať Civilná protilietadlová obrana. Obytná štvrť i továrné budovy boli rozdelené na úseky, o ktoré sa starali jednotliví velitelia. Na začiatku tejto práce bola dokonale organizovaná zatemňovacia služba, pozdejšie boli organizované aj ďalšie zložky.

I. časť

Rok 1944

„Obrancovia Svitu museli sa stiahnuť do hôr, lebo od Popradu postupovali Nemci na pancierových autách a puškou proti pancieru nebolo možné bojovať, hoci odhodlanie bolo veľké. Možno povedať, že príchodom Nemcov ilegálna činnosť nijako neochabla, ba zväčšila sa odchodom bojovníkov do hôr.“

Ďalšie články...