Menu

Adresa:

MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Ing. Dáša Vojsovičová Primátorka mesta Svit 128
125
052/ 7875 111

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Alena Jakubcová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111
0918 246 578
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Marcela Berkešová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Mezovský Hlavný kontrolór mesta 122 052/ 7875 119
0918 246 679
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor strategického rozvoja mesta

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Ing. Stanislav Kopčák Vedúci odboru 115 052/ 7875 125
0918 246 663
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
JUDr. Lenka Faixová PR manažér 119 052/ 7875 130
0918 246 651
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Ing. Ján Hutník Vedúci odboru 123 052/ 7875 121
0907 997 469
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Stanislav Pjaták Informatik mesta 119 052/ 7875 130
0905 498 242
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Iveta Kukurová Kancelária prvého kontaktu, podateľňa,  osvedčovanie listín, podpisov 19 052/ 7875 110 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Emília Hajná Referát evidencie obyvateľstva 20 052/ 7875 118 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Karol Hrkeľ Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka 121 052/ 7875 144
0915 985 775
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Matričný úrad vo Svite
Mgr. Ľuboslava Kukurová Matrikárka 18 052/ 7875 132 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie kultúrnych, športových a školských činností
PaedDr. Lenka Mačugová Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport 118 052/ 7875 117
0917 622 658
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Soňa Andrašová samostatná odborná referentka referátu kultúrno - výchovnej činnosti 116 052/ 7875 114
0908 406 147
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Andrea Michliková Poverená riaditeľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
0905 511 980
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Janka Koreňová Vychovávateľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Rudolf Kovalík správa športovej haly   0917 741 484  
Mestská knižnica, Štúrova 87, 059 21 SVIT
Mgr. Daniela Šipošová Vedúca mestskej knižnice   052/ 7756 619
0915 615 662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Viktória Kozubová Knihovníčka   052/ 7756 619
0915 461 154
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Kocúnová Lýdia Knihovníčka   052/ 7756 619
0915 461 154
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
PhDr. Petronela Bocková Vedúca oddelenia 22 052/ 7875 122
0908 406 178
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Miroslava Kováčová Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy 21 052/ 7875 129
0917 622 439
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Mária Hurčalová Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník 21 052/ 7875 129 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Jana Fuňová Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka   052/ 7875 151
0908 703 909
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Dom opatrovateľskej služby, Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mária Fridmanová Vedúca DOS   052/ 7756 322  
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kpt. Nálepku 42 , 059 21 SVIT
Erika Lešundáková Vedúca ZOS   052/ 7755 145
0903 645 956
 

Odbor ekonomický a správy majetku mesta

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Ing. Ingrid Korenková Vedúca odboru 121 052/ 7875 142
0918 246 739
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie ekonomických činností
Ing. Denisa Martinková Vedúca oddelenia 114 052/ 7875 123 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Emília Štefková Referát finančný a účtovníctva 16 052/ 7875 126 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ivana Belanová Referát správy miestnych daní 17 052/ 7875 124 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Gabriela Hutníková Hlavná pokladňa MsÚ, referát správy poplatku za TKO 3 052/ 7875 131 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Andrea Križanová Referát miezd a personalistiky 114 052/ 7875 123
0905 949 770
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie správy majetku mesta
JUDr. Katarína Štinčíková Vedúca oddelenia 123 052/ 7875 128
0917 670 023
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr.. Gabriela Očvárová Referát správy majetku mesta 113 052/ 7875 127 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor územného plánovania a životného prostredia

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Slavomír Belobrad Poverený vedúci odboru ÚP a ŽP 221 052/ 7875 120 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia
Martina Rybárová Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP 221 052/ 7875 120
0905 906 222
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Eva Šimonová Referát územného plánovania, výstavby a ŽP 220 052 78 75 143
0907 846 718
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Spoločný obecný úrad – stavebné konania
Ing. Lenka Handzušová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/ 7875 115
0907 919 561
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Stanislav Lach Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/ 7875 115 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jana Karafová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/ 7875 115 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE

MenoFunkciaKanTelefón čísloe-mail
Mestská polícia vo Svite, Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit
Mgr. Michal Klimko Náčelník Mestskej polície   052/ 7756 026
0905 299 176
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jozef Ferenčák Zástupca Mestskej polície   0905 581 244 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Erika Danková Odborný referent Mestskej polície   052/ 7756 026
0905 033 922
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Lívia Vojsovičová Mestský policajt a preventivár   0905 587 772 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Boržík Mestský policajt   0905 579 042 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Milan Dugas Mestský policajt   0905 585 364 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Jozef Paučík Mestský policajt   0908 677 643 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Čech Mestský policajt   0908 749 756 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pavol Chalúpka Mestský policajt   0905 579 609 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Šimon Mestský policajt   0905 579 785 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tomáš Kaleta Mestský policajt     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Služobný automobil Mestskej polície   0905 636 715  
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
 Ing. Daniel Čendula riaditeľ   052/ 7875 134
0918 065 026
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Lucia Kalakajová prvý kontakt, fakturácia, pokladňa   052/ 7875 135 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Jana Dikantová účtovníctvo   052/ 7875 136 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ľubica Minichová mzdy, personalistika   052/ 7875 137 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jana Faixová ekonómka   052/ 7875 138 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...