Menu

Adresa:

MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
Ing. Miroslav Škvarek Primátor mesta Svit 128
125
052/ 7875 111

052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Alena Jakubcová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111
0918 246 578
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Marcela Berkešová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Mezovský Hlavný kontrolór mesta 122 052/ 7875 119
0918 246 679
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Stanislav Kopčák Prednosta MsÚ 128
132
052/ 7875 113
0918 246 663
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Juraj Peťko Právnik mesta 123 052/ 7875 128
0918 246 656
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor strategického rozvoja mesta

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
JUDr. Lenka Faixová PR manažér 119 052/ 7875 130
0918 246 651
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
Ing. Ján Hutník Vedúci odboru 123 052/ 7875 121
0907 997 469
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Stanislav Pjaták Informatik mesta 119 052/ 7875 130
0905 498 242
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Iveta Kukurová Kancelária prvého kontaktu, podateľňa,  osvedčovanie listín, podpisov 19 052/ 7875 110 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Emília Hajná Referát evidencie obyvateľstva 20 052/ 7875 118 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Matričný úrad vo Svite
Mgr. Ľuboslava Kukurová Matrikárka 18 052/ 7875 132 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie kultúrnych, športových a školských činností
PaedDr. Lenka Mačugová Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport 118 052/ 7875 117
0917 622 658
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Soňa Andrašová samostatná odborná referentka referátu kultúrno - výchovnej činnosti 116 052/ 7875 114
0908 406 147
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Andrea Michliková Poverená riaditeľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
0905 511 980
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Janka Koreňová Vychovávateľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Rudolf Kovalík správa športovej haly   0917 741 484  
Mestská knižnica, Štúrova 87, 059 21 SVIT
Mgr. Daniela Šipošová Vedúca mestskej knižnice   052/ 7756 619
0915 615 662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Viktória Kozubová Knihovníčka   052/ 7756 619
0915 461 154
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Kocúnová Lýdia Knihovníčka   052/ 7756 619
0915 461 154
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
PhDr. Petronela Bocková Vedúca oddelenia 22 052/ 7875 122
0908 406 178
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Miroslava Balážová Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy 21 052/ 7875 129
0917 622 439
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Mária Hurčalová Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník 21 052/ 7875 129 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Jana Fuňová Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka   052/ 7875 151
0908 703 909
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Dom opatrovateľskej služby, Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mária Fridmanová Vedúca DOS   052/ 7756 322  
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kpt. Nálepku 42 , 059 21 SVIT
Erika Lešundáková Vedúca ZOS   052/ 7755 145
0903 645 956
 

Odbor ekonomický a správy majetku mesta

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
Ing. Ingrid Korenková Vedúca odboru 121 052/ 7875 142
0918 246 739
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie ekonomických činností
Ing. Viera Tomášová Referát finančný 113 52 / 7875 127 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Emília Štefková Referát finančný a účtovníctva 16 052/ 7875 126 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ivana Belanová Referát správy miestnych daní 17 052/ 7875 124 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Gabriela Hutníková Hlavná pokladňa MsÚ, referát správy poplatku za TKO 3 052/ 7875 131 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Denisa Martinková Referát fakturačný 114 052/ 7875 123 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Andrea Križanová Referát miezd a personalistiky 114

052/ 7875 123

0905 949 770

052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oddelenie správy majetku mesta
JUDr. Katarína Štinčíková Vedúca oddelenia 123 052/ 7875 128
0917 670 023
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Gabriela Očvárová Referát správy majetku mesta 113 052/ 7875 127 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor územného plánovania a životného prostredia

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia
Ing. Andrea Kromková Vedúca oddelenia, investičný rozvoj 134 052/ 7875 116
0918 322 062
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Slavomír Belobrad Referát výstavby a technických činností 135 052/ 7875 120 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Martina Rybárová Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP 135 052/ 7875 120
0905 906 222
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Karol Hrkeľ Referát územného plánovania, výstavby a ŽP 135 052/ 7875 120
0915 985 775
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Spoločný obecný úrad – stavebné konania
Ing. Lenka Handzušová Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115
0907 919 561
052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Stanislav Lach Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jana Karafová Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115 052/ 7756 140
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE

MenoFunkciaKanTelefón čísloFax číslo e-mail
Mestská polícia vo Svite, Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit
Mgr. Michal Klimko Náčelník Mestskej polície   052/ 7756 026
0905 299 176
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jozef Ferenčák Zástupca Mestskej polície   0905 581 244 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Erika Danková Odborný referent Mestskej polície   052/ 7756 026
0905 033 922
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Lívia Vojsovičová Mestský policajt a preventivár   0905 587 772 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Boržík Mestský policajt   0905 579 042 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Milan Dugas Mestský policajt   0905 585 364 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Jozef Paučík Mestský policajt   0908 677 643 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Čech Mestský policajt   0908 749 756 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pavol Chalúpka Mestský policajt   0905 579 609 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Šimon Mestský policajt   0905 579 785 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Služobný automobil Mestskej polície   0905 636 715  
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
 Ing. Daniel Čendula dočasne poverený riadením   052/ 7875 134
0918 065 026
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Lucia Kalakajová prvý kontakt, fakturácia, pokladňa   052/ 7875 135 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Jana Dikantová účtovníctvo   052/ 7875 136 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ľubica Minichová mzdy, personalistika   052/ 7875 137 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Jana Faixová ekonómka   052/ 7875 138 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.