Menu

Mesto

PRVÉ ZAČIATKY

» Prvé zmienky o tom, že by sa na okolí mohlo začať niečo stavať sa objavili začiatkom roku 1934.9. marca 1934 sa obecné zastupiteľstvo obce Veľká dohodlo, že vyhovie požiadavke firmy Baťa zo Zlína a odpredá im nimi požadované pozemky. 17. marca už bola vykonaná komisionálna prehliadka týchto pozemkov, ktoré boli vyznačené v katastrálnej mape a zahrňovali parcely číslo 2240/2, 2259/, 2242/3, 2243/5, 2242/6 v celosti a začiatky parciel 2243, 2238, 2245/4. Hranicu pozemkov tvorila hranica medzi parcelou 2238 a 2243 predĺžená do popradského potoka a ku železničnej trati. Tieto pozemky vo výmere 85 - 100 kat. jutár boli ponúknuté za paušálnu cenu 300 000,- Kčs. Už pri tomto jednaní bola položená podmienka, že hlavná kancelária závodu musí byť vždy len na zemí obce Veľká a továreň musí predovšetkým zamestnávať občanov obce Veľká.

Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962.

Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná odborná škola.

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Meno a priezvisko: Ing. Dáša Vojsovičová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Meno a priezvisko : Ing. Ján Drobný
Adresa: P.Jilemníckeho 305/27, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 0905 351 795
Fax :
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Meno a priezvisko : 
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 
e-mail:

Zriadenie Mesta Svit

Mesto Svit je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Mesto Svit je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Územie mesta Svit tvorí jeho katastrálne územie.

Zmeny územia mesta Svit možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Meno a priezvisko : 
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 
e-mail:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...