Menu

Mesto

PRVÉ ZAČIATKY

» Prvé zmienky o tom, že by sa na okolí mohlo začať niečo stavať sa objavili začiatkom roku 1934.9. marca 1934 sa obecné zastupiteľstvo obce Veľká dohodlo, že vyhovie požiadavke firmy Baťa zo Zlína a odpredá im nimi požadované pozemky. 17. marca už bola vykonaná komisionálna prehliadka týchto pozemkov, ktoré boli vyznačené v katastrálnej mape a zahrňovali parcely číslo 2240/2, 2259/, 2242/3, 2243/5, 2242/6 v celosti a začiatky parciel 2243, 2238, 2245/4. Hranicu pozemkov tvorila hranica medzi parcelou 2238 a 2243 predĺžená do popradského potoka a ku železničnej trati. Tieto pozemky vo výmere 85 - 100 kat. jutár boli ponúknuté za paušálnu cenu 300 000,- Kčs. Už pri tomto jednaní bola položená podmienka, že hlavná kancelária závodu musí byť vždy len na zemí obce Veľká a továreň musí predovšetkým zamestnávať občanov obce Veľká.

Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962.

Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná odborná škola.

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škvarek
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Meno a priezvisko : Ivan Zima
Adresa: Mierová 84, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 0905 702 973, 052 77 56 885
Fax :
e-mail:

Meno a priezvisko : Mgr. Juraj Peťko
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : +421 52 7875 111, +421 52 7875 113
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zriadenie Mesta Svit

Mesto Svit je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Mesto Svit je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Územie mesta Svit tvorí jeho katastrálne územie.

Zmeny územia mesta Svit možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Meno a priezvisko : Mgr. Juraj Peťko
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : +421 52 7875 111, +421 52 7875 113
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dr. Ľudovít Linczéniy

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Keď v auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, bol medzi prvými, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti nacistom. Po vojne sa stal predsedom Československého národného výboru (1945) a potom predsedom prvého Miestneho národného výboru vo Svite (1945-1948). Založil prvú štúdijnú základinu predsedu MNV v prospech študentov a v prospech kostolov, ktoré sa mali vystavať vo Svite. Predsedom Demokratickej strany vo Svite.
Po Februári odišiel do zahraničia.

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...