Menu

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 09.01.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 15.11.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2018 06.06.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018 27.11.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 26.06.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 05.06.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017 28.12.2016
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2/2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová. 19.07.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 04.07.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 6.06.2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2015 26.05.2016
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018 20.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016 20.11.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015 17.07.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015 18.11.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2014 02.07.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2013 30.11.2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2012 22.08.2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2012 22.08.2012
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2011 17.10.2011
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2011 03.01.2011
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2010 25.06.2010
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2010 01.12.2009
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2009 12.07.2009

Voľby prezidenta Slovenskej republiky