Menu

Hospodárenie

MESTO SVIT – Hospodárenie 2018

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 11.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 11/2018 [ pdf 64 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 10.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 10/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 9.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 09/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 8.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 08/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 7.2018 [ pdf 31 kB ]
Mesto Svit rozpočet 07/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 6.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 06/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 5.2018 [ pdf 26 kB ]
Mesto Svit rozpočet 05/2018 [ pdf 53 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 4.2018 [ pdf 31 kB ]
Mesto Svit rozpočet 04/2018 [ pdf 422 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 3.2018 [ pdf 99 kB ]
Mesto Svit rozpočet 03/2018 [ pdf 56 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 2.2018 [ pdf 102 kB ]
Mesto Svit rozpočet 02/2018 [ pdf 418 kB ]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2018 od 1.2018 do 1.2018 [ pdf 31 kB ]
Mesto Svit rozpočet 01/2018 [ pdf 319 kB ]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2017

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 12.2017 [ pdf 31 kB]
Mesto Svit rozpočet 12/2017 [ pdf 321 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 11.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 11/2017 [ pdf 43 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 10.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 10/2017 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 9.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 9/2017 [ pdf 41 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 8.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 08/2017 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 7.2017 [ pdf 27 kB]
Mesto Svit rozpočet 07/2017 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 6.2017 [ pdf 27 kB]
Mesto Svit rozpočet 06/2017 [ pdf 41 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 5.2017 [ pdf 27 kB]
Mesto Svit rozpočet 05/2017 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 4.2017 [ pdf 27 kB]
Mesto Svit rozpočet 04/2017 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 3.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 03/2017 [ pdf 32 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 2.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 02/2017 [ pdf 32 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2017 od 1.2017 do 1.2017 [ pdf 26 kB]
Mesto Svit rozpočet 01/2017 [ pdf 32 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2016

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 12.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2016 [ pdf 45 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 11.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2016 [ pdf 44 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 10.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2016 [ pdf 46 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 9.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-9/2016 [ pdf 45 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 8.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-8/2016 [ pdf 46 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 7.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-7/2016 [ pdf 47 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 6.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-6/2016 [ pdf 47 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 5.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-5/2016 [ pdf 42 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 4.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-4/2016 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 3.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-3/2016 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 2.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-2/2016 [ pdf 40 kB]

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2016 od 1.2016 do 1.2016 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-1/2016 [ pdf 39 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2015

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 12.2015 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 11.2015 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 10.2015 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 9.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 8.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 7.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-07/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 6.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 5.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 4.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 3.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2015 [ pdf 40 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 2.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2015 [ pdf 232 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2015 od 1.2015 do 1.2015 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2015 [ pdf 40 kB]

 

MESTO SVIT – Hospodárenie 2014

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 12.2014 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2014 [ pdf 41 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 11.2014 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2014 [ pdf 42 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 10.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2014 [ pdf 42 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 9.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2014 [ pdf 35 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 6.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2014 [ pdf 188 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 5.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2014 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 4.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2014 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 3.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2014 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 2.2014 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2014 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2014 od 1.2014 do 1.2014 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2014 [ pdf 35 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2013

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 12.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2013 [ pdf 35 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 11.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2013 [ pdf 187 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 10.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2013 [ pdf 79 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 9.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 8.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 7.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-07/2013 [ pdf 77 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 6.2013 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2013 [ pdf 77 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 5.2013 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 4.2013 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 3.2013 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 2.2013 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2013 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2013 od 1.2013 do 1.2013 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2013 [ pdf 34 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2012

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 12.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2012 [ pdf 33 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 11.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2012 [ pdf 33 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 10.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 9.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 8.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 7.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-07/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 6.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 5.2012 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 4.2012 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 3.2012 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 2.2012 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2012 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2012 od 1.2012 do 1.2012 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2012 [ pdf 185 kB] MESTO SVIT –

Hospodárenie 2011

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 12.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2011 [ pdf 184 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 11.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2011 [ pdf 184 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 10.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2011 [ pdf 184 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 9.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2011 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 8.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2011 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 7.2011 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-07/2011 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 6.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2011 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 5.2011 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2011 [ pdf 185 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 4.2011 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2011 [ pdf 184 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 3.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2011 [ pdf 184 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 2.2011 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2011 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2011 od 1.2011 do 1.2011 [ pdf 25 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2011 [ pdf 183 kB] MESTO SVIT –

Hospodárenie 2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 12.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2010 [ pdf 87 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 11.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2010 [ pdf 87 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2010 [ pdf 20 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 9.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2010 [ pdf 20 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 8.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2010 [ pdf 34 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 6.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2010 [ pdf 20 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 5.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2010 [ pdf 20 kB]
Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 4.2010 [ pdf 26 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2010 [ pdf 24 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2010 [ pdf 22 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2010 [ pdf 22 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2010 [ pdf 22 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2009

Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-07/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2009 [ pdf 21 kB]
Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2009 [ pdf 22 kB]

MESTO SVIT – Hospodárenie 2008

Hospodárenie za rok 2008 [ pdf 53 kB]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky