Menu

Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2015 [ pdf 188 kB]
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2015 [ pdf 871 kB]
Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 [ pdf 66 kB]

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2014 [ pdf 5 712 kB]
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2014 [ pdf 807 kB]
Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 [ pdf 62 kB]
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit zostavenej k 31.12.2014 [ pdf 89 kB]


Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013 [ pdf 564 kB]
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 Za rok: 2013 [ pdf 136 kB]
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 Za rok: 2013 [ pdf 123 kB]
Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 [ pdf 43 kB]
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit 2013 [ pdf 231 kB]
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit tabuľky 2013 [ pdf 684 kB]

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 [ pdf 478 kB]
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2012 [ pdf 136 kB]
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok 2012 [ pdf 123 kB]
KÚZ 2012 agregácia [ pdf 277 kB]
KÚZ 2012 rekapitulácia [ pdf 247 kB]
Príloha č. 8 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 [ pdf 293 kB]

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok: 2011 [ pdf 153 kB]
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok: 2011 [ pdf 162 kB]

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke rok 2010 [ pdf 435 kB]
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2010 [ pdf 135 kB]
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok 2010 [ pdf 123 kB]
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky [ pdf 490 kB]
Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účetovnej závierky [ pdf 289 kB]

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2009 [ pdf 86 kB]
Konsolidovaná súvaha účtovej jednotky verejnej verejnej správy 2009 [ pdf 101 kB]
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovej jednotky verejnej verejnej správy 2009 [ pdf 93 kB]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky