Menu

Rozpočet mesta Svit

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť [ pdf 53 kB]
Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť [ pdf 82 kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 [ pdf 313 kB]

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť [ pdf 54 kB]
Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť [ pdf 81 kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 [ pdf 313 kB]

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 [ pdf 54 kB]
Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 [ pdf 80 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 [ pdf 306 kB]

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 [ pdf 112 kB]

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 [ pdf 61 kB]
Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 [ pdf 86 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 [ pdf 303 kB]

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 [ pdf 231 kB]
Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 [ pdf 51 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 [ pdf 727 kB]

Príjmová časť rozpočtu 2014 2015 2016 [ pdf 238 kB]
Výdavková časť rozpočtu 2014 2015 2016 [ pdf 306 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2014, 2015, 2016 [ pdf 725 kB]

Príjmová časť rozpočtu [ pdf 32 kB]
Výdavková časť rozpočtu [ pdf 64 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2013, 2014, 2015 [ pdf 700 kB]

Príjmová časť rozpočtu [ pdf 184 kB]
Výdavková časť rozpočtu [ pdf 312 kB]
Príjmová časť rozpočtu 2012 [ pdf 184 kB]
Rozpočet Mesta Svit 2012 rekapitulácia [ pdf 312 kB]
Programový rozpočet podľa položiek na roky 2012, 2013, 2014 [ pdf 405 kB]
Programový rozpočet mesta Svit na rok 2012, 2013, 2014 [ pdf 667 kB]

Príjmová časť rozpočtu [ pdf 176 kB]
Výdavková časť rozpočtu [ pdf 558 kB]
Rozpočet Mesta Svit 2011 [ pdf 398 kB]
Rozpočet Mesta Svit 2011 rekapitulácia [ pdf 253 kB]
Programový rozpočet 2011 [ pdf 597 kB]

Rozpočet Mesta Svit 2010 [ pdf 52 kB]
Programový rozpočet 2010 [ pdf 265 kB]

Rozpočet Mesta Svit 2009 [ pdf 172 kB]
Programový rozpočet 2009 [ pdf 381 kB]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky