Menu

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

 

LEGENDA:


P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum
06.12. 14.12.                    
PaedDr. Rudolf Abrahám P P                    
JUDr. Marián Bezák   P                    
Jana Bobulová P P                    
Eduard Cetl P P                    
Ing. Ján Drobný P P                    
Mgr. Eva Kačmarčíková P P                    
Mgr. Martin Míčka P P                    
Mgr. Mária Smatanová P P                    
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P                    
MUDr. Ivana Švagrovská P P                    
Ing. Vladimír Zentko P P                    
Ing. Ivan Zima P P                    

Voľby prezidenta Slovenskej republiky