Menu

Archív

Archív dokumentov MsZ Svit

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2018

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2018
25.01.  09.02. 22.02.  27.03. 26.04.  31.05.  21.06. 27.09 25.10.
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P
Ján Babčák P P P P P P P P
JUDr. Marián Bezák P P P P N P P
Jana Bobulová P P P P P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P N P
PhDr. František Drozd, PhD P P P P P P N
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P N P P
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P P P
Ing. Ivan Zima N P P P P N P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2017

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2017
26.01.  23.02. 30.03.  27.04.  25.05.  22.06. 28.09  26.10. 23.11. 14.12.
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P
Ján Babčák P P P P P P P P P P
JUDr. Marián Bezák P P N P P N P P N P
Jana Bobulová P P P P P P P P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P
PhDr. František Drozd, PhD P N P N P P P P P P
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová N P P P P P P P P P
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P P P P P P
Ing. Ivan Zima P P N P N P P P P N

Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Svit 2017

Uznesenie z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 14. decembra 2017 (144/2017 – 152/2017) 14.12.2017
Uznesenie z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 23. novembra 2017 (131/2017 – 143/2017) 23.11.2017
Uznesenie z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 26. októbra 2017 (117/2017 – 130/2017) 26.10.2017
Uznesenie z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 28. septembra 2017 (103/2017 – 116/2017) 28.09.2017
Uznesenie z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 16. augusta 2017 (94/2017 – 102/2017) 16.08.2017
Uznesenie z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 22. júna 2017 (75/2017 – 93/2017) 22.06.2017
Uznesenie z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 25. mája 2017 (52/2017 – 74/2017) 25.05.2017
Uznesenie z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 27. apríla 2017 (41/2017 – 51/2017) 27.04.2017
Uznesenie z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 30. marca 2017 (34/2017 – 40/2017) 30.03.2017
Uznesenie z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 23. februára 2017 (16/2017 – 33/2017) 23.02.2017
Uznesenie z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 26. januára 2017 (1/2017-15/2017) 26.01.2017

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2016

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2016
27.01. 25.2. 14.3. 31.3. 28.4. 25.5. 23.6. 19.9. 29.9. 27.10. 24.11. 15.12.
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P P P
Ján Babčák P P N P P P P P P P P P
JUDr. Marián Bezák P P P N P P P P P P P N
Jana Bobulová P P P P P P P P P P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P P P
PhDr. František Drozd, PhD P P P P P P P P N P P P
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P P
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič N P P P P P P P P P P P
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P P P P P P P P
Ing. Ivan Zima P P P P P P P P P N P P

Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Svit 2016

Uznesenie z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 15. decembra 2016 (149/2016-159/2016) 15.12.2016
Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 24. novembra 2016 (139/2016-148/2016) 24.11.2016
Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 27. októbra 2016 (131/2016-138/2016) 27.10.2016
Uznesenie z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 29. septembra 2016 (95/2016-130/2016) 29.9.2016
Uznesenie zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 19. septembra 2016 (94/2016) 19.9.2016
Uznesenie zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 23. júna 2016 (81/2016 – 93/2016) 23.6.2016
Uznesenie z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 25. mája 2016 (67/2016 – 80/2016) 25.5.2016
Uznesenie zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 28. apríla 2016 (56/2016 - 66/2016) 28.4.2016
Uznesenie z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 31. marca 2016 (39/2016 - 55/2016) 31.3.2016
Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 14. marca 2016 (38/2016) 14.3.2016
Uznesenie z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 25. februára 2016 (19/2016 – 37/2016) 25.2.2016
Uznesenie z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit zo dňa 27. januára 2016 (1/2016 – 18/2016) 27.1.2016

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2015

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný
U – ustanovujúce zasadnutie MsZ
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ 2014 Rok 2015
U 15.12. R 29.01. R 26.3. R 30.4. R 28.5. R 18.6. R 24.9 R 22.10 R 19.11. R 9.12.
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P
Ján Babčák P P P P P P P N P P
JUDr. Marián Bezák P P P P N P P P P P
Jana Bobulová P P P P P P P P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P
PhDr. František Drozd, PhD P P P P P P P P P P
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P P P P N N
Ing. Ivan Zima P P P P P P P P P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2014

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ
S – slávnostné zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2014
R 30.01. R 27.02. R 27.03. M 15.04. R 24.04. R 29.05. R 19.06. M 09.07. M 07.08. R 28.08. R 25.09. R 30.10. R 20.11. S 11.12.
Ján Babčák P P P P P P P P P P N P P P
Ing. Milan Berkeš P P P N P P P P P P P N P P
JUDr. Marián Bezák N P P N N P N P P P P P P N
Ing. Ján Drobný P P P N P N P P P P N P P P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P P P P P N P P P
Mgr. Miroslav Jurčák P P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz N N N - - - - - - - - - - -
Marián Martočko P P N N N P P P P P P P P P
Mgr. Vincent Seman P P P P N P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič - - - P P P P P P P N P P P
Ing. Ivan Zima P N N P P N P P N N P N P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2013

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ
S – slávnostné zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2013
R 31.01. R 28.02. R 21.03. R 25.04. R 30.05. R 20.06. MR 01.08. R 22.08. R 26.09. MR 07.10. R 31.10. R 21.11. R 12.12.
Ján Babčák P P P P P P P P P P P P P
Ing. Milan Berkeš N P N P P P P P P N P P P
JUDr. Marián Bezák P P P P P P N P P N P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P N N P P P P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P N P P P P P P
Mgr. Miroslav Jurčák P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz P P P P N P P P P P P N N
Marián Martočko P P P P P P P P P N P P P
Mgr. Vincent Seman P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P N P P P P P P
Ing. Ivan Zima N P P N P P P N P P P P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2012

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ
S – slávnostné zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2012
R 26.01. R 23.02. R 29.03. R 26.04. R 31.05. R 21.06. M 26.07. R 30.08. R 27.09. R 25.10. R 22.11. M 29.11. R 13.12.
Ján Babčák P P P P P P P P P P P N P
Ing. Milan Berkeš P P P N P P P P N N N P N
JUDr. Marián Bezák P P P P P P P P P P N N P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P P N P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P N N P P P P P
Mgr. Miroslav Jurčák P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz P P P P N N P P P P P P P
Marián Martočko P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Vincent Seman P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P P P
Ing. Ivan Zima N P P N P P P N P P P P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2011

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ
S – slávnostné zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2011
R 26.01. R 24.02. R 31.03. R 28.04. R 26.05. M 16.06. R 30.06. M 13.07. R 25.08. R 29.09. R 27.10. R 24.11. R 15.12.
Ján Babčák P P P P P P P P P P P P P
Ing. Milan Berkeš N N P N N N N P N P P P P
JUDr. Marián Bezák P P P P P P N P P P P P P
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P N P P P P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P N P P P P P N
Mgr. Miroslav Jurčák P P P P P N P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz P P P N P P P N N P P P P
Marián Martočko P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Vincent Seman P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P P P
Ing. Ivan Zima P P P P P P N P N P P P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2010

LEGENDA:

P – prítomný
O – neprítomný ospravedlnený
N – neprítomný neospravedlnený
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ
S – slávnostné zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2010
M 18.01. R 28.01. R 25.02. R 25.03. R 29.04. R 27.05. R 24.06. R 26.08. R 30.09. M 07.10. R 28.10. M 10.11. R 25.11. S 14.12.
Ing. Milan Berkeš P P P P O P P P P O P O P P
JUDr. Marián Bezák P P P P P P O O P O P O P P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P P P P P P P P P
Jozef Kalakaj P P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz P P O P O P P P P P P O P P
Marián Martočko P P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Ladislav Potočný P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P P P P P
PhDr. Ľudmila Rešovská P P P P P P P P P P P P P P
Vlasta Horňáková O P P P P P P O P O P O P P
Ing. Ivan Zima P P P P P P P O P O O P P P

Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Svit 2010

Uznesenie z ustanovujúceho zasadania MsZ vo Svite č. 155 - 162 / 2010 21.12.2010
Príloha č. 14/157/2010 - POVERENIE ZASTUPOVANÍM PRIMÁTORA MESTA USTANOVENIE OKRUHU ÚKONOV A ČINNOSTÍ zástupcu primátora mesta Svit na r. 2010 – 2014 21.12.2010
Príloha č. 15/162/2010 - Termíny zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svite a Mestskej rady vo Svite v kalendárnom roku 2011 21.12.2010
Uznesenie z 45. riadneho MsZ vo Svite č. 153, 154 / 2010 14.12.2010
Uznesenie z 44. riadneho MsZ vo Svite č. 146 - 152 / 2010 25.11.2010
Príloha č. 12/150/2010 MESTO SVIT - PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 25.11.2010
Príloha č. 12/150/2010 VÝDAVKY 25.11.2010
Príloha č. 12/150/2010 PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT NA ROK 2011, 2012, 2013 25.11.2010
Príloha č. 13/151/2010 25.11.2010
Uznesenie z 11. mimoriadneho MsZ vo Svite č. 145 / 2010 10.11.2010
Uznesenie z 43. riadneho MsZ vo Svite č. 136 - 144 / 2010 28.10.2010
Uznesenie z 10. mimoriadneho MsZ vo Svite č. 135 / 2010 07.10.2010
Uznesenie z 42. riadneho MsZ vo Svite č. 121 - 134 / 2010 30.09.2010
Uznesenie z 41. riadneho MsZ vo Svite č. 101 - 120 / 2010 26.08.2010
Uznesenie z 40. riadneho MsZ vo Svite č. 88 - 100 / 2010 24.06.2010
Uznesenie z 39. riadneho MsZ vo Svite č. 67 - 87 / 2010 27.05.2010
Uznesenie z 38. riadneho MsZ vo Svite č. 52 - 66 / 2010 29.04.2010
Uznesenie z 37. riadneho MsZ vo Svite č. 34 - 51 / 2010 25.03.2010
Uznesenie z 36. riadneho MsZ vo Svite č. 17 - 33 / 2010 25.02.2010
Uznesenie z 35. riadneho MsZ vo Svite č. 2 - 16 / 2010 28.01.2010
Uznesenie z 9. mimoriadneho MsZ vo Svite č. 1 / 2010 18.01.2010

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2009

LEGENDA:

P – prítomný
O – neprítomný ospravedlnený
N – neprítomný neospravedlnený
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2009
R 29.01. R 26.02. M 24.03. R 26.03. R 30.04. R 28.05. R 25.06. M 28.07. R 27.08. R 24.09. R 29.10. M 16.11. R 26.11. R 16.12.
Ing. Milan Berkeš P O P P P P P P P O P O P P
JUDr. Marián Bezák P O P P P O O O P P P P O P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P P P P P P P P P
Jozef Kalakaj P P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz O P O P P O P P P P P P P P
Marián Martočko P P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Ladislav Potočný P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P P P P P
PhDr. Ľudmila Rešovská P P P P P P P O P P P P P P
Vlasta Horňáková P P O P O O P P P P P P P P
Ing. Ivan Zima P O P P P O P P O P P P P P

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit 2008

LEGENDA:

P – prítomný
O – neprítomný ospravedlnený
N – neprítomný neospravedlnený
R – riadne zasadnutie MsZ
M – mimoriadne zasadnutie MsZ

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2008
R 31.01. M 12.02. R 28.02. R 27.03. R 24.04. R 29.05. M 17.06. R 26.06. R 27.08. M 11.09. R 24.09. R 30.10. R 26.11. R 11.12.
Ing. Milan Berkeš P P P O P P P O P P P P P P
JUDr. Marián Bezák O O P P P P O O P P P P O P
Ing. Ladislav Jašš P P P P P P P P P P P P P P
Jozef Kalakaj P P P P P P P P P P P P P P
Milan Lopušniak P P P P P P P P P P P P P P
MUDr. Juraj Lörincz O P P P O P P O P P P P P P
Marián Martočko P P P P P P P P P P P P P P
Mgr. Ladislav Potočný P P P P P P O P O P P P P P
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P P P P P
PhDr. Ľudmila Rešovská P P P P P O P P P P O P P P
Vlasta Horňáková P O P P P P O P P O P P P P
Ing. Ivan Zima P P P P P P P P O P P P P P

Zápisnice zastupiteľstva mesta Svit 2006

1. riadne zasadnutie MsZ 21.12.2006

Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Svit 2003

Uznesenia za rok 2003  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky