Menu

PRIMÁTOR MESTA 2006 - 2014

(*5. 3. 1948 v Levoči)
Vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ, odbor fyzika a chémia v rokoch 1966-1980, postgraduálne štúdium PF UPJŠ v Prešove 1975-1977, rigorózna skúška – teória vyučovania fyzika.

Čítať ďalej...

PRIMÁTOR MESTA 1998 - 2006

(*22. 8. 1959 Svit)
Absolvent Vysokej školy strojno-textilnej v Liberci pracoval vo Výskumnom ústave technológie výroby nití ako výskumný pracovník. V rokoch 1988-1991 pracoval ako technológ v š.p.  Chemosvit Svit. V rokoch 1991-1996 bol prednostom Obvodného úradu vo Svite.

Čítať ďalej...

PRIMÁTOR MESTA 1994 - 1998

(*11. 9. 1936)
Bol prvým dieťaťom narodeným v kolónii Svit. Po SPŠCH vyštudoval SVŠT Bratislava. V roku 1960 nastúpil do Chemosvitu, n.p., do cechu celofán, kde postupne prešiel viacerými postmi až po vedúceho cechu. Od roku 1990 pracoval ako vedúci výskumný a vývojový pracovník.

Čítať ďalej...

PRIMÁTOR MESTA 1990 - 1994

(*13. 9. 1925 v Liptovskej Kokave – 02.07.2014)
V roku 1940 prišiel do Svitu k firme Baťa ako mladý muž – člen Baťovej školy práce.  Školu ukončil v roku 1944. V závode pracoval ako robotník v presúkarni, a v roku 1946 vedúci výroby sódy. Po rozdelení firmy v roku 1951 zostal pracovať v Chemosvite.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1976 - 1990

(*14. 5. 1933 v Babiom, okr. Vranov n. T.)
Do Svitu prišiel v auguste 1948. V roku 1951 ukončil učňovskú školu, v štúdiu pokračoval na ekonomickej škole a na Inštitúte MV SR. V Tatrasvite pracoval ako účtovník, vedúci mzdovej učtárne, vedúci štatistiky a rozborov a útvaru národnohospodárskej evidencie.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1971 - 1976

(*24. 5. 1927 Nižná Šuňava – 23. 4. 2010 Svit)
Učiteľ, od roku 1948 učil  v Hranovnici, neskôr v Mlynici, vo Svite pôsobil na I. osemročnej strednej škole do roku 1959, a na II. osemročnej strednej škole do roku 1971.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1957 - 1971

(*28. 5. 1907 Štrba – 16. 12. 1983 Ružomberok, poch. Vo Svite)
Účastník občianskeho protifašistického odboja, ktorý v roku 1944 ilegálne organizovali zamestnanci firmy Baťa. V roku 1957 bol zvolený za predsedu MNV a v tejto funkcii zotrval tri volebné obdobia (1957-1960, 1960-1964 a 1964-1971), dlhoročný člen národného výboru.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1951 - 1957

(*13. 9. 1895 Brno – 28. 8. 1976 Poprad)
Vyučil sa v Brezne nad Hronom za železovŕtača. V novembri 1946 nastúpil do Baťových závodov ako horizontár, pracoval aj v odbornom učilišti Štátnych pracovných záloh vo Svite a na ONV v Poprade.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1950 - 1951

Absolvent reálneho gymnázia a 2-ročnej priemyselnej školy v Košiciach nastúpil v roku 1934 do Škodových závodov ako sústružník na revolverových strojoch. Tam sa vypracoval na konštruktéra a vedúceho hlavného archívu.

Čítať ďalej...

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1948 - 1950

(*22. 9. 1899 Závažná Poruba - 6.11.1984 v Lipt. Mikuláši)
Vyučil sa v Ružomberku a v auguste 1936 bol prijatý do Baťových závodov vo Svite ako murár. Podieľal sa aj na budovaní závodov v Zlíne.

Čítať ďalej...

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Čítať ďalej...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...