Menu

Jan Eštvánik

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1976 - 1990

(*14. 5. 1933 v Babiom, okr. Vranov n. T.)
Do Svitu prišiel v auguste 1948. V roku 1951 ukončil učňovskú školu, v štúdiu pokračoval na ekonomickej škole a na Inštitúte MV SR. V Tatrasvite pracoval ako účtovník, vedúci mzdovej učtárne, vedúci štatistiky a rozborov a útvaru národnohospodárskej evidencie.

V rokoch 1971-1976 bol podpredsedom MNV a potom predsedom (1976-1990) Nositeľ Medaily za rozvoj Popradského okresu a Vzorný pracovník národných výborov. Cenu mesta za zásluhy o rozvoj mesta a úspešnú angažovanosť v seniorskom a záhradkárskom hnutí dostal v roku 2013.
Na dôchodku sa venuje práci v Klube absolventov Baťovej školy a vo Zväze záhradkárov.


Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...