Menu

Ing. Vladimír Rusnák

PRIMÁTOR MESTA 1994 - 1998

(*11. 9. 1936)
Bol prvým dieťaťom narodeným v kolónii Svit. Po SPŠCH vyštudoval SVŠT Bratislava. V roku 1960 nastúpil do Chemosvitu, n.p., do cechu celofán, kde postupne prešiel viacerými postmi až po vedúceho cechu. Od roku 1990 pracoval ako vedúci výskumný a vývojový pracovník.

Je autorom množstva zlepšovacích návrhov a troch patentov v oblasti celofánu.  V rokoch 1994-1998 vykonával funkciu primátora mesta Svit. Aktívne sa venoval športovej činnosti, najskôr aktívne vo futbale, potom ako popredný funkcionár TJ Iskra Svit a TJ Chemosvit, ako tréner. Člen výboru SBA, SÚV ČSZTV v Bratislave a ÚBZ ÚV ČSTV v Prahe.
Je nositeľom Ceny primátora za rok 2009 za  úspešnú angažovanosť v športovom hnutí, príkladné verejno-prospešné aktivity a výrazný podiel na rozvoji mesta a Ceny mesta za rok 2011 za primátora mesta aktívny člen ZO Jednoty DS vo Svite.


Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...