Menu

PaedDr. Rudolf Abrahám

PRIMÁTOR MESTA 2006 - 2014

(*5. 3. 1948 v Levoči)
Vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ, odbor fyzika a chémia v rokoch 1966-1980, postgraduálne štúdium PF UPJŠ v Prešove 1975-1977, rigorózna skúška – teória vyučovania fyzika.

V rokoch 1997-1998 študoval britský Know How Fond Kredit – Efektívne riadenie a sebariadenie v práci manažéra. V rokoch 1970-1979 pracoval na odbore školstva ONV v Poprade, potom až do roku 2006 v a. s. Chemosvit ako vedúci personálneho a potom sociálneho odboru. V roku 2006 bol zvolený primátorom mesta Svit a v tejto funkcii zotrval dve volebné obdobia do roku 2014. V súčasnosti je predsedom ZO SZPB vo Svite.


Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...