Menu

PARTNERSKÉ MESTÁ MESTA SVIT

MESTO KNURÓW

Od 17. februára roku 2000 je uzavretá Zmluva o spolupráci medzi samosprávami miest Svit a Knurów v Poľsku . Prvá písomná zmienka o tomto meste je z roku 1305. V teritóriu mesta sú bohaté zásoby vysokokvalitného uhlia, čo malo, samozrejme, výrazný vplyv na smerovanie rozvoja Knurówa. Mesto sa nachádza v juhozápadnej časti sliezskeho vojvodstva . Má 41 tisíc obyvateľov a leží na rozlohe 34 kilometrov štvorcových. Neďaleká je vzdialenosť od miest Gliwice i Katowice a blízkej budúcnosti bude pri Knurówe križovatka dvoch autostrád – už budovanej A4 východ – západ a plánovanej A1 sever – juh. Mesto sa môže pochváliť mnohými investičnými akciami, ktoré sa usiluje realizovať v oblasti komunikácií ale aj bytovej výstavby, modernizácii plavárne a iných objektov, ktoré je potrebné v meste zatraktívniť. Svoj rozvoj plánuje v úzkej súčinnosti s ponúkanými možnosťami Európskej únie. S mestom Knurów v Poľsku sa už rozvinuli konkrétne aktivity v zmysle spomínanej Zmluvy a tak už došlo okrem výmenných návštev oficiálnych delegácií aj k recipročným pobytom detí a výraznejšia spolupráca je v rámci účinkovania umeleckých kolektívov, športových súťaží a pod. V tomto roku sa pripravuje delegácia Svitu vrátane folklórneho súboru Jánošík a Jánošíček na oslavy 700 – ročnice Knurówa v mesiaci júni 2005.

www.knurow.pl

 

ČESKÁ TŘEBOVÁ

S Českou Třebovou uzatvoril Svit partnerskú zmluvu na pôde Českej Třebovej v rámci návštevy početnej delegácie nášho mesta dňa 9.júna 2005. Pobyt svitskej delegácie spočíval okrem slávnostného podpisu zmluvy v množstve rôznych prezentácií, prehliadok, kultúrnych a historických zážitkov. Česká Třebová je mesto hodné obdivu a našej pozornosti a chceme ho aj touto cestou krátko širokej verejnosti priblížiť. Česká Třebová je pôvabné mestečko na pomedzí Čiech a Moravy – leží v prekrásnej prírode podhoria Orlických hôr. Vďaka svojej polohe môže návštevníkom ponúknuť mnoho z prírodných krás svojho okolia. Pravdepodobne koncom 12. storočia bola mníchmi z litomyšlského kláštora založená osada s kostolíkom zasväteným sv. Kataríne. Táto románska rotunda sa dochovala až do dnešnej doby a je tak najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou mesta a zároveň najstaršou dochovanou pamiatkou Východných Čiech. Dodnes sa na sviatok sv. Kataríny koná tzv. „jabkancová púť“. Dedinský charakter mesta si Třebová udržala do roku 1845, kedy nastáva v histórii mesta zlom – do mesta prišiel prvý vlak a železnica úplne zmenila charakter mesta. Dodnes sa stretávame s označením Třebovej ako mesta železničiarov. Stále je tu jedna z najväčších dopravných križovatiek s obrovskou zoraďovacou stanicou, najväčšou v strednej Európe. Okrem spomínanej rotundy je architektonickou zaujímavosťou samotné námestie, ktoré bolo vyhlásené v roku 1995 za mestskú pamiatkovú zónu, ďalej kostol sv. Jakuba, stará radnica, ale i barokový mariánsky stĺp. Za zmienku stoja aj iné zaujímavé štýlové budovy, ako železničná stanica, Robotnícky dom – v súčasnosti Kultúrne centrum, alebo budova gymnázia. Pri prechádzke mestom nemožno vynechať pôvabný mestský park Javorka. Turisticky je veľmi vyhľadávaná lokalita Hory – bývalé klimatické kúpele a letovisko. Toto miesto si obľúbila Božena Němcová i iné osobnosti českého národa. V blízkosti mesta je dedinka Kozlov, preslávená českým významným maliarom Maxom Švabinským . Nájdete tu aj rozhľadňu. V meste je aj množstvo športovísk, ktoré slúžia jeho obyvateľom i návštevníkom – tradície tu má Týždeň športu, turistické pochody a iné akcie. Nájdete tu nádhernú novú telocvičňu na jednej z troch základných škôl, moderné kryté kúpalisko i hokejbalové ihrisko. Česká Třebová je mesto, ktoré i s jeho okolím stojí za to navštíviť a vybrať sa na ktorúkoľvek svetovú stranu do pokojného lona prírody.

www.ceska-trebova.cz

 

SAN LORENZO IN CAMPO

K slávnostnému aktu podpisu zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom Svit a talianskym San Lorenzo in Campo došlo dňa 22. februára 2016 na pôde MsÚ vo Svite.

V širokom údolí Cesano stúpajúcom od jadranského pobrežia ku Apeninám, 25 km od prímorského mesta Marotta, sa rozprestiera centrum mesta San Lorenzo in Campo. Mesto je situované na ľavom brehu rieky na okraji známeho archeologického náleziska s pozostatkami starého „Suasa Senonum“, založeného Galmi, podrobeného Rimanmi a zničeného Gótmi v roku 409. Pôvod sídla je spojený so založením slávneho kláštora Benediktínov, ktorí ho postavili medzi 7. a 9. storočím s použitím hojného archeologického materiálu z tohto miesta.

San Lorenzo in Campo je ponorené do kopcovitej poľnohospodárskej krajiny typickej pre región Le Marche spadajúci pod provinciu Pesaro e Urbino. Mesto má 3 500 obyvateľov a rozprestiera sa na území o rozlohe 28,69 kilometrov štvorcových. Člení sa na časti San Vito sul Cesano a Montalfoglio. Ich pôvod sa datuje okolo roku 400 nášho letopočtu, keď bolo sídlo Suasa v roku 409 zničené Gótmi. Obyvatelia, ktorí prežili masaker boli roztrúsení v kopcoch, kde vytvorili tieto sídla. Obe mestské časti si udržali ich stredovekú štruktúru a sú ideálnym miestom pre dovolenky pre svoj čistý vzduch a kľud, ktorý tu vládne. 

Ekonomika v tejto oblasti je aj dnes založená na poľnohospodárstve ale aj na priemyselnej výrobe a obchodných aktivitách. V pestovaní ovocia a zeleniny je potrebné vyzdvihnúť odrodu vína, z ktorej sa vyrába známe Vernaccia a chutné lokálne vína Sangiovese a Bianchello.

www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it

 

PARTIZÁNSKE

http://www.partizanske.sk/ 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky