Menu

Spôsob zriadenia Mesta Svit

Mesto Svit ako samostatný právny a samosprávny subjekt bolo zriadené (tak, ako všetky mestá a obce v SR) resp. obnovené ako výsledok demokratických reforiem po páde totalitného režimu v roku 1989. Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. – 24.11.1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj k obnove právnej subjektivity Mesta Svit.

Čítať ďalej...

Zápisnica z 41. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.10.2018
Zápisnica z 40. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 27.09.2018
Zápisnica z 39. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 21.06.2018
Zápisnica z 38. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 31.05.2018
Zápisnica z 37. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26.04.2018
Zápisnica z 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 27.03.2018
Zápisnica z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 22.02.2018
Zápisnica z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 09.02.2018
Zápisnica z 33. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.01.2018
Zápisnica z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 14.12.2017
Zápisnica z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 23.11.2017
Zápisnica z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26.10.2017
Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 28.9.2017
Zápisnica z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 16.8.2017
Zápisnica z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 22.6.2017
Zápisnica z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.5.2017
Zápisnica z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 27.4.2017
Zápisnica z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 30.3.2017
Zápisnica z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26.2.2017
Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26.1.2017

 

Mesto Svit, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Čítať ďalej...

Voľby do orgánov samosprávy obcí